BÀI 101 TRANG 49 SGK TOÁN 7 TẬP 1

     

Đáp án và trả lời Giải bài xích 101 trang 49; Bài 102,103,104,105 SGK trang50 Toán 7 tập 1: Ôn tập chương 1 (Tiếp theo).

Bạn đang xem: Bài 101 trang 49 sgk toán 7 tập 1

→ các em coi lại khuyên bảo giải những bài trước:  Ôn tập chương 1 Toán 7 tập 1 (Bài 96,97,98,99,100 trang 48,49)

Bài 101. Tìm x, biết:a) |x| = 2,5 b) |x| = -1,2

c) |x| + 0,573 = 2 d) ∣x+1/3∣ – 4 = -1

Đáp án:

a) |x| = 2,5 ⇒ x = ± 2,5

b) |x| = -1,2 Không tồn tại giá trị nào của x để |x| = -1,2

c) |x| + 0,573 = 2 ⇔|x| = 2 – 0,573 ⇔|x| = 1,427 ⇔ x = ±1,427


d) |x+1/3| – 4 = -1 ⇔|x + 1/3| = 3 ⇔

x + 1/3 = 3 ⇔ x = 3 – 1/3 = 8/3hoặc x + 1/3 = -3 ⇔ x = -3 – 1/3 = -10/3

Bài 102 trang 50. Từ tỉ lệ thức a/b = c/d , (a, b, c, d ≠ 0; a ≠ ± b; c ≠ ± d) hãy suy ra các tỉ lệ thức sau:

*

Đáp án:


*

Bài 103 trang 50 Toán 7 tập 1: heo hợp đồng, nhị tổ cung ứng chia lãi cùng nhau theo tỉ lệ 3 : 5. Hỏi mỗi tổ được chia bao nhiêu nếu tổng cộng lãi là 12 800 000 đồng?

Giải: Gọi số tiền lãi từng tổ được chia lần lượt là x (đồng) và y (đồng). Theo đề, ta có: x/3 = y/5 và x + y = 12800000


*

Bài 104 trang 50. Một shop có cha tấm vải vóc dài tổng số 108m. Sau khi bán đi 1/2 tấm lắp thêm nhất, 2/3 tấm thiết bị hai và ba phần tư tấm thứ tía thì số mét vải sót lại ở bố tấm bằng nhau. Tính chiều nhiều năm mỗi tấm vải dịp đầu?

Giải: Gọi chiều dài mỗi tấm vải theo thứ tự là x (m); y (m); z (m)


*

Bài 105 trang 50. Tính giá bán trị của các biểu thức sau:

a) √0,01 – √0,25 b) 0,5√100 – √1/4

Đáp án: a) √0,01 – √0,25 = 0,1 – 0,5 = -0,4b)0,5√100 – √1/4 = 0,5 . 10 – 1/2 = 5 – 0,5 = 4,5

→ Giải bài xích ôn tập chương 1 hình học lớp 7

Nguồn tranhcatphuongvy.vn


Bài 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 trang 7 SBT Toán lớp 7 tập 1: Tìm phân số có tử bằng 7, lớn hơn 10/13 và...
Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 trang 6, 7 Sách BT Toán lớp 7 tập 1: Viết dạng thông thường của các số hữu tỉ bằng...

Xem thêm: Nguyên Lý Chung Để Sản Xuất Phân Vi Sinh Vật ? Nguyên Lý Chung Để Sản Xuất Phân Vi Sinh Vật


*
thi học tập kì 2 lớp 7 môn giờ Anh: Read the dialogue, then choose the best answer to lớn complete the following sentences"/>
thi học kì 2 lớp 7 môn tiếng Anh: Read the dialogue, then choose the best answer khổng lồ complete the...
*

*

Thi kì 2 môn Anh lớp 7 trường trung học cơ sở Thạnh Lộc: Choose one word whose underlined part is pronounced differently from others
Bài thi ngữ Văn lớp 7 kì 2 2018: Hãy giải thích ý nghĩa sâu sắc câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách”.

Xem thêm: Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh Qua Các, Cuộc Tổng Điều Tra


tranhcatphuongvy.vn - website chuyên về đề thi, kiểm tra và giải bài bác tập từ bỏ lớp 1 đến lớp 12. Website với sản phẩm triệu lượt truy cập mỗi tháng, với đối tượng là học tập sinh, thầy giáo và bố mẹ trên cả nước.