CÁCH TÌM TẬP XÁC ĐỊNH CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

     

Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay

Muốn tìm tập xác định D của hàm số y = f(x) ta lựa chọn một trong hai phương pháp sau:

- Phương pháp 1. Tìm tập D của x để f(x) có nghĩa, tức là tìm: D = {x ∈ R | f(x) có nghĩa}.

Bạn đang xem: Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác

- Phương pháp 2. Tìm tập E của x để f(x) không có nghĩa, khi đó tập xác định của hàm số là: D = R \E.

1. Hàm số y = sinx xác định trên R và |sinx| ≤ 1 với mọi x.

Ngoài ra, từ tính tuần hoàn với chu kì 2π và nó là hàm số lẻ nên nếu có

sinx = sinα ⇔ x = α + 2kπ hoặc x = π – α + 2kπ, k ∈ Z.

sinx = 0 ⇔ x = kπ, k ∈ Z.

sinx = 1 ⇔ x = π2 + 2kπ, k ∈ Z; sinx = -1 ⇔ x = -π2 + 2kπ, k ∈ Z.

2. Hàm số y = cosx xác định trên R và |cosx| ≤ 1 với mọi x.

Ngoài ra, từ tính tuần hoàn với chu kì 2π và nó là hàm số chẵn nên nếu có:

cosx = cosα ⇔ x = α + 2kπ hoặc x = -α + 2kπ, k ∈ Z.

cosx = 0 ⇔ x = π2 + kπ.

cosx = 1 ⇔ x = 2kπ, k ∈ Z; cosx = -1 ⇔ x = π + 2kπ, k ∈ Z.

3. Hàm số y = tanx xác định trên R \{π2 + kπ, k ∈ Z}.

Xem thêm: Language Review 2 Unit 4 5 6 Lớp 9 : Unit 4, 5, 6, Review 2 Lớp 9: Unit 4, 5, 6

Ngoài ra, từ tính tuần hoàn với chu kì π nên nếu có: tanx = tanα ⇔ x = α + kπ, k ∈ Z.

*
Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác" width="629">

4. Hàm số y = cotx xác định trên R \{kπ, k ∈ Z}.

Ngoài ra, từ tính tuần hoàn với chu kì π nên nếu có: cotx = cotα ⇔ x = α + kπ, k ∈ Z.

*
Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác (ảnh 2)" width="688">

+ Hàm số y= tan< f(x)>+cot xác định khi cos ≠ 0;sin< g(x)> ≠ 0

* Chú ý:


sinx ≠ 0 ⇔ x ≠ k.π

cosx ≠ 0 ⇔ x ≠ π/2+kπ với k nguyên

sinx ≠ 1 ⇔ x ≠ π/2+k2π và sinx ≠ -1 ⇔ x ≠ -π/2+k2π

cosx ≠ 1 ⇔ x ≠ k2π và cosx ≠ -1 ⇔ x ≠ π+k2π

Ví dụ vận dụng


Bài 1. Tìm tập xác định của các hàm số sau:

*
Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác (ảnh 3)" width="133">

Giải

a. Điều kiện: sinx ≠ 0 ⇔ x ≠ kπ, k ∈ Z.

Vậy, ta được tập xác định của hàm số là D = R \{kπ, k ∈ Z}.

b. Điều kiện: 1 + cosx ≠ 0 ⇔ cosx ≠ -1 ⇔ x ≠ π + 2kπ, k ∈ Z.

Vậy, ta được tập xác định của hàm số là D = R \{π + 2kπ, k ∈ Z}.

Bài 2. Tìm tập xác định của các hàm số sau:

*
Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác (ảnh 4)" width="155">

Giải

a. Điều kiện: 3 – sinx ⇒ 0.

Vì |sinx| ≤ 1 nên 3 – sinx ⇒ 2 với mọi x.

Xem thêm: Bình Xịt Làm Sạch Đồ Da Hiệu Quả Nhất Hiện Nay, Xịt Làm Sạch Và Đánh Bóng Đồ Da Hando

Vậy, ta được tập xác định của hàm số là D = R .

b. Điều kiện: 1 – cosx > 0 ⇔ cosx

*
Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác (ảnh 5)" width="470">

Bài 4: Tìm tập xác định của các hàm số sau:

*
Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác (ảnh 6)" width="691">
*
*
*
Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác (ảnh 9)" width="683">