Bài Tập Về Con Lắc Đơn

     

Bài tập con lắc đối kháng trong đề thi Đại học bao gồm giải bỏ ra tiết

Với bài bác tập bé lắc solo trong đề thi Đại học tất cả giải cụ thể Vật Lí lớp 12 tổng đúng theo 24 bài tập trắc nghiệm tất cả lời giải cụ thể sẽ giúp học viên ôn tập, biết cách làm dạng bài bác tập con lắc 1-1 từ đó đạt điểm trên cao trong bài bác thi môn trang bị Lí lớp 12.

Bạn đang xem: Bài tập về con lắc đơn

*

Câu 1. (Câu 36 Đề thi ĐH 2014 – Mã đề 319): Một nhỏ lắc đơn xê dịch điều hòa cùng với biên độ góc 0,1 rad; tần số góc 10 rad/s với pha ban sơ 0,79 rad. Phương trình dao động của bé lắc là

A. α = 0,1cos(20πt − 0,79) (rad) B. α = 0,1 cos(10t + 0,79) (rad)

C. α = 0,1cos(20πt + 0,79) (rad) D. α = 0,1 cos(10t − 0,79) (rad)

Lời giải:

Đáp án: B

α = α0cos(ωt + φ) => α = 0,1cos(10t + 0,79)

Câu 2. (Câu 34 Đề thi thpt QG năm ngoái – Mã đề 138): Tại nơi bao gồm g = 9,8m/s2 , một con lắc đối chọi có chiều lâu năm dây treo 1m vẫn dao đông ổn định với biên độ góc 0,1 rad. Ở vị trí tất cả li độ góc 0,05rad vật nhỏ tuổi của con lắc có vận tốc là:

A. 2,7 cm/s B. 27,1 cm/s

C. 1,6 cm/s D. 15,7 cm/s

Lời giải:

Đáp án: B

Áp dụng cách làm với

*

*
*

Câu 3. (Câu 7 Đề thi trung học phổ thông QG năm nhâm thìn – Mã đề 536): Tại vị trí có gia tốc trọng ngôi trường g, một bé lắc đối chọi có sợi dây dài đang xê dịch điều hòa. Tần số xấp xỉ của nhỏ lắc là

*
*

Lời giải:

Đáp án: D

Tần số của bé lắc đơn là

*

Câu 4. (Câu 27 Đề thi Minh họa 2017): Một nhỏ lắc 1-1 đang xê dịch điều hòa cùng với biên độ góc 5o. Khi thiết bị nặng đi qua vị trí cân đối thì fan ta cố định điểm tại chính giữa của dây treo, tiếp đến vật liên tiếp dao động ổn định với biên độ góc α0. Quý giá của α0 bởi

A. 7,1o. B. 10o.

C. 3,5o. D. 2,5o.

Lời giải:

Đáp án: A

Khi con lắc bị vướng đinh thì 1 nửa chu kỳ bên không vướng sẽ giao động với chiều nhiều năm dây treo L, biên độ góc αo và bị đơn vướng là L’, biên độ góc mới αo’.

Do cơ năng bảo toàn nên

W" = W

*

=> αo" = αo√2 = 7,1o

Câu 5. (Câu 27 Đề thi thí nghiệm 2017): Một con lắc 1-1 đang xê dịch điều hòa với biên độ góc bởi 9o dưới tính năng của trọng lực. Ở thời khắc t0, vật bé dại của nhỏ lắc tất cả li độ góc cùng li độ cong lần lượt là 4,5o cùng 2,5π cm. Mang g = 10 m/s2. Vận tốc của thứ ở thời gian t0 bằng

A. 37 cm/s.B. 31 cm/s.

C. 25 cm/s.D. 43 cm/s.

Lời giải:

Đáp án: D

*
*
*
*
*
*
*

Câu 6. (Câu 27 Đề thi tham khảo 2017): Một nhỏ lắc solo có chiều dài 1 m, được treo tại địa điểm có gia tốc trọng trường g = π2 m/s2. Giữ lại vật nhỏ của nhỏ lắc ở chỗ có li độ góc − 9o rồi thả nhẹ vào lúc t = 0. Phương trình dao động của đồ dùng là

A. S = 5cos(πt + π) (cm).B. S = 5cos2πt (cm).

C. S = 5πcos(πt + π) (cm).D. S = 5πcos2πt (cm).

Lời giải:

Đáp án: C

Biên độ

*
, t=0 thiết bị ở biên âm nên lựa chọn C, không cần tính thêm chu kỳ luân hồi T

Câu 7. (Câu 31 Đề thi trung học phổ thông QG 2017 – Mã đề 201): Ở một khu vực trên Trái Đất, hai bé ỉắc 1-1 có thuộc chiều dài đang đao động ổn định với thuộc biên độ. điện thoại tư vấn m1, F1 cùng m2, F2 theo thứ tự là khối lượng, độ phệ lực kéo về cực lớn của nhỏ lắc trước tiên và của nhỏ lắc thứ hai. Biết m1 + mét vuông = 1,2 kg cùng 2F2 = 3F1 . Giá trị của m1 là

A. 720 g.B. 400g.C. 480 g.D. 600 g.

Lời giải:

Đáp án: C

Ở một chỗ trên Trái Đất, hai bé lắc đối chọi có thuộc chiều dài -> thuộc tần số góc

*
*
*

Câu 8. (Câu 34 Đề thi thpt QG 2017 – Mã đề 201): Tiến hành thử nghiệm đo tốc độ trọng trường bởi con rung lắc đơn, một học viên đo được chỉều dài con lắc là 119 ± 1 (cm), chu ki dao động nhỏ dại của nó là 2,20 ± 0,01 (s), rước π2 = 9,87 và bỏ qua sai số của số π. Vận tốc trọng ngôi trường do học viên đo được tạí địa điểm làm phân tích là

A. G = 9,7 ± 0,1 (m/s2). B. G = 9,8 ± 0,1 (m/s2). C. G = 9,7 ± 0,2 (m/s2). D. G = 9,8 ± 0,2 (m/s2).

Lời giải:

Đáp án: C

Áp dụng bí quyết

*

*
*
*

vì thế g = 9,7 ± 0,2 (m/s2). -> CCâu 9. (Câu 34 Đề thi thpt QG 2017 – Mã đề 202): Tiến hành thí điểm đo vận tốc trọng trường bởi con lắc đơn, một học viên đo được chiều dài con lắc là 99 ± 1 (cm), chu kì dao động nhỏ dại của nó là 2,00 ± 0,01 (s). đem π2 = 9,87 và bỏ lỡ sai số của số π. Gia tốc trọng trường do học viên đo được tại khu vực làm thử nghiệm là

A. G = 9,7 ± 0,1 (m/s2).B. G = 9,7 ± 0,2 (m/s2).

C. G = 9,8 ± 0,1 (m/s2).D. G = 9,8 ± 0,2 (m/s2).

Xem thêm: Bún Đậu Mắm Tôm Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lời giải:

Đáp án: D

*
*

Câu 10. (Câu 35 Đề thi thpt QG 2017 – Mã đề 202): Ở một khu vực trên Trái Đất, hai con lắc đối kháng có cùng khối lượng đang giao động điều hòa. Gọi ℓ1 , so1 , F1 cùng ℓ2 , so2 , F2 theo lần lượt là chiều dài, biên độ, độ lớn lực kéo về cực đại của nhỏ lắc sản phẩm công nghệ nhấtvà của nhỏ lắc sản phẩm công nghệ hai. Biết 3ℓ2 = 2ℓ1 , 2s02 = 3s01 Tỉ số

*
bằng

*
*

Lời giải:

Đáp án: A

*

Câu 11. (Câu 28 Đề thi thpt QG 2017 – Mã đề 203): Tiến hành thể nghiệm đo vận tốc trọng trường bằng con lắc đơn, một học viên đo được chiều dài con lắc solo là 99 ± 1 (cm), chu kì dao động nhỏ tuổi của nó là 2,00 ± 0,02 (s). Mang π2 = 9,87 và làm lơ sai số của số π . Gia tốc trọng ngôi trường do học viên đo được tại khu vực làm nghiên cứu là

A. 9,8 ± 0,3 (m/s2).B. 9,8 ± 0,2 (m/s2).C. 9,7 ± 0,2 (m/s2).D. 9,7 ± 0,3 (m/s2).

Lời giải:

Đáp án: A

*
*

Câu 12. (Câu 38 Đề thi trung học phổ thông QG 2017 – Mã đề 203): Một con lắc 1-1 có chiều lâu năm 1,92 m treo vào điểm T thế định. Tự vị trí thăng bằng O, kéo con lắc về bên cạnh phải mang đến A rồi thả nhẹ. Mỗi khi vật nhỏ tuổi đi từ đề nghị sang ngang trái qua B thì dây vướng vào đinh nhỏ tuổi tại D, vật xê dịch trên tiến trình AOBC (được minh họa bằng hình bên). Biết TD = 1,28 m và α1 = α2 = 4o. Làm lơ mọi ma sát. Mang g = π2 (m/s2). Chu kì xê dịch của bé lắc là

A. 2,26 s. B. 2,61 s. C. 1,60 s. D. 2,77 s.

Lời giải:

Đáp án: B

T1 = 2√1,92 = 2,7712 s; T2 = 2√(1,92 - 1,28) = 1,6 s sau khoản thời gian vướng đinh: Ta gồm α02 = α1 + α3 = 8o Ta bao gồm α1 = α2 = α3 = 4o

Động năng của con lắc ngay lập tức trước và ngay sau thời điểm vướng đinh là bằng nhau, nên:

*
*
*
trong 1 chu kì

Thời gian bé lắc l gửi động:

*

Thời gian bé lắc l /3 đưa động: Do cần

*

Chu kì dao động của bé lắc là

*

*

Câu 13. (Câu 3 Đề thi trung học phổ thông QG 2017 – Mã đề 204): Một bé lắc đối chọi có chiều lâu năm ℓ dao động điều hòa tại nơi có tốc độ trọng ngôi trường g. Chu kì xấp xỉ riêng của con lắc này là

*

Lời giải:

Đáp án: A

Chu kì xê dịch của bé lắc đơn là

*

Câu 14. (Câu 17 Đề thi thpt QG 2017 – Mã đề 204): Một nhỏ lắc 1-1 chiều dài ℓ đang giao động điều hòa tại địa điểm có tốc độ rơi thoải mái g. Một mạch dao động gồm cuộn cảm thuần tất cả độ từ bỏ cảm L cùng tụ điện bao gồm điện dung C đã hoạt động. Biểu thức có cùng đơn vị với biểu thức

*
*

Lời giải:

Đáp án: B

là biểu thức của tần số góc,

*

Câu 15. (Câu 36 Đề thi thpt QG 2017 – Mã đề 204): Tiến hành xem sét đo gia tốc trọng trường bởi con nhấp lên xuống đơn, một học sinh đo được chiều dài bé lắc solo là 119 ± 1 (cm), chu kì dao động nhỏ của nó là 2,20 ± 0,02 (s). đem π2 = 9,87 và bỏ lỡ sai số của số π . Gia tốc trọng ngôi trường do học sinh đo được tại địa điểm làm phân tích là

A. G = 9,8 ± 0,2 (m/s2).B. G = 9,8 ± 0,3 (m/s2).

C. G = 9,7 ± 0,3 (m/s2). D. G = 9,7 ± 0,2 (m/s2).

Lời giải:

Đáp án: C

*

Câu 16. (Câu 17 Đề thi trung học phổ thông QG 2018 – Mã đề 203): Một con lắc đơn xấp xỉ với phương trình s = 3cos(πt + 0,5π) (cm) (t tính bởi giây). Tần số dao động của bé lắc này là

A. 2 Hz. B. 4π Hz. C. 0,5 Hz. D. 0,5π Hz.

Lời giải:

Đáp án: C

*

Câu 17. (Câu 15 Đề thi Minh họa 2019): Một nhỏ lắc đơn xấp xỉ với phương trình s = 2cos2πt (cm) (t tính bởi giây). Tần số xấp xỉ của nhỏ lắc là

A. 1 Hz. B. 2 Hz. C. π Hz. D. 2π Hz.

Lời giải:

Đáp án: A

Tần số dao động của nhỏ lắc là f = 1Hz

Câu 18. (Câu 14 Đề thi trung học phổ thông QG 2019 – Mã đề 206): Tại một vị trí trên phương diện đất, một nhỏ lắc đơn xê dịch điều hòa với chu kì 2s. Nếu như chiều dài nhỏ lắc sụt giảm 4 lần thi chu kì giao động của con lắc bây giờ là:

A.1sB.4sC.0,5sD.8s

Lời giải:

Đáp án: A

*
Chiều dài sút 4 lần thì chu kì giảm 2 lần

Câu 19. (Câu 40 Đề thi trung học phổ thông QG 2019 – Mã đề 206): Hai nhỏ lắc đơn như nhau nhau mà các vật nhỏ mang điện tích như nhau, được treo ở 1 nơi xung quanh đất. Trong mỗi vùng không gian chứa mỗi con lắc bao gồm một điện trường đều. Hai điện trường này còn có cùng cường độ nhưng các đường mức độ vuông góc cùng với nhau. Giữ lại hai nhỏ lắc tại phần các dây treo có phương thẳng đứng rồi thả vơi thì chúng giao động điều hòa trong và một mặt phẳng với biên độ góc 8o và tất cả chu kí khớp ứng là T1 cùng T2 = T1 + 0,3 s. Quý giá của T2 là

A. 1,974 s.B. 1,895 s.

C. 1,645 s. D. 2,274 s.

Lời giải:

Đáp án: D

+ bởi T2 > T1 phải g1 > g2+ Vì q.1 = q.2 =q cùng E1 = E2 = E phải

*
(1)

+ bởi

*
*

+ Áp dụng định lí hàm sin ta có:

*

*
*
*

Câu 20. (Câu 22 Đề thi trung học phổ thông QG 2019 – Mã đề 213): Tại một địa điểm trên phương diện đất tất cả g = 9,87 m/s2 Một nhỏ lắc đơn xấp xỉ điều hòa với chu kỳ luân hồi 2 s. Chiều dài nhỏ lắc đơn là

A. 40 cm.B. 100 cm.C. 25 cm.D. 50 cm.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Sữa Chua Cho Bé Dưới 1 Tuổi, Cách Làm Sữa Chua Cho Bé Dưới 1 Tuổi

Lời giải:

Đáp án: B

Ta gồm

*

Câu 21. (Câu 40 Đề thi thpt QG 2019 – Mã đề 213): Hai bé lắc đơn giống hệt nhau mà những vật bé dại mang điện tích như nhau, được treo ở một nơi xung quanh đất. Trong những vùng không khí chứa một nhỏ lắc tất cả một điện trường đều. Hai năng lượng điện trường này còn có cùng cường độ nhưng các đường mức độ vuông góc với nhau. Duy trì hai nhỏ lắc ở các vị trí dây treo bao gồm phương trực tiếp đứng rồi thả dịu thì chúng xê dịch điều hòa trong cùng một mặt phẳng tất cả cùng biên độ góc 8o và bao gồm chu kì tương xứng là T1 với T2 = T1 + 0,3 s. Quý hiếm của T1 là

A. 1,895 s .B. 1,645 s.C. 1,974 s.D. 2,274 s.

Lời giải:

Đáp án: C

+ bởi T2 > T1 bắt buộc g1 > g2

+ Vì q1 = q.2 = q với E1 = E2 = E yêu cầu

*
(1)

+ do

*
*

+ Áp dụng định lí hàm sin ta có:

*

*
*
*

Câu 22. (Câu 16 Đề thi thpt QG 2019 – Mã đề 223): Tại một địa điểm trên phương diện đất gồm g = 9,8 m/s2, một bé lắc đơn xê dịch điều hòa với chu kỳ luân hồi 0,9s, chiều lâu năm của bé lắc là

A. 480cmB. 38cmC. 20cmD. 16cm

Lời giải:

Đáp án: C

*

Câu 23. (Câu 40 Đề thi thpt QG 2019 – Mã đề 223): Hai nhỏ lắc đơn giống hệt nhau mà các vật nhỏ tuổi mang năng lượng điện như nhau, được treo ở thuộc một nơi trên khía cạnh đất. Trong những vùng không gian chứa mỗi nhỏ lắc bao gồm một điện trường đều. Hai điện trường này còn có cùng độ mạnh nhưng các đường mức độ vuông góc cùng với nhau. Giữ lại hai bé lắc tại đoạn các dây treo bao gồm phương trực tiếp đứng rồi thả dịu thì chúng xê dịch điều hòa trong và một mặt phẳng với cùng biên độ góc 8o và chu kỳ tương ứng là T1 và T2 = T1 + 0,25s. Giá trị của T1 là

A. 1,895sB. 1,645sC. 2,274sD. 1,974s

Lời giải:

Đáp án: A

+ vì T2 > T1 nên g1 > g2

+ Vì q.1 = quận 2 = q và E1 = E2=E nên

*
(1)

+ vì

*
*

+ Áp dụng định lí hàm sin ta có:

*

*
*
*

Câu 24. (Câu 19 Đề thi thpt QG 2019 – Mã đề 202): Tại một vị trí trên mặt đất, một nhỏ lắc đơn xê dịch điều hòa cùng với chu kì 1,2s. Giả dụ chiều dài bé lắc tạo thêm 4 lần thì chu kì của xê dịch điều hòa của bé lắc từ bây giờ là