Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học lớp 10

     

Lý thuyết Hóa 10 bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

I. NGUYÊN TẮC SẮP XẾP CÁC NGUYÊN TỐ trong BẢNG TUẦN HOÀN

- hình thức 1: Các yếu tố được xếp theo chiều tăng nhiều của điện tích hạt nhân nguyên tử.

Bạn đang xem: Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học lớp 10

- cơ chế 2: Các nguyên tố bao gồm cùng số lớp electron vào nguyên tử được xếp thành một hàng.

- nguyên lý 3: Các nguyên tố tất cả cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được sắp xếp thành một cột.

+ Electron hóa trị là hầu như electron có tác dụng tham gia hình thành links hóa học (electron lớp ngoài cùng hoặc phân lớp kế ngoài cùng chưa bão hòa).

II. CẤU TẠO CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Ô nguyên tố

- từng nguyên tố chất hóa học được xếp vào một ô của bảng điện thoại tư vấn là ô nguyên tố.

- Số lắp thêm tự của ô nhân tố đúng ngay số hiệu nguyên tử của thành phần đó.

*
2. Chu kì

a) Định nghĩa

- Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng gồm cùng số lớp electron, được thu xếp theo chiều năng lượng điện hạt nhân tăng dần.

b) giới thiệu các chu kì

- Chu kì 1: gồm 2 nguyên tố H(Z=1) đến He (Z=2).

- Chu kì 2: gồm 8 nguyên tố Li(Z=3)đến Ne (Z=10)

- Chu kì 3: có 8 nguyên tố Na(Z=11)đến Ar (Z=18)

- Chu kì 4: tất cả 18 nguyên tố K(Z=19)đến Kr (Z=36)

- Chu kì 5: có 18 nguyên tố Rb(Z=37)đến Xe (Z=54)

- Chu kì 6: tất cả 32 nguyên tố Cs(Z=55)đến Rn (Z=86)

- Chu kì 7: bước đầu từ nguyên tố Fr (Z=87) mang lại nguyên tố có Z=110, đây là một chu kì chưa hoàn thành.

c) Phân nhiều loại chu kì

- Chu kì 1,2,3 là các chu kì nhỏ.

- Chu kì 4,5,6,7 là các chu kì lớn.

⇒ Nhận xét:

- các nguyên tố trong thuộc chu kì bao gồm số lớp electron đều nhau và ngay số thứ từ bỏ của chu kì.

- bắt đầu chu kì là kim loại kiềm, ngay gần cuối chu kì là halogen (trừ chu kì 1); cuối chu kì là khí hiếm.

Xem thêm: 10 Mẫu Bồn Tắm Mini Cho Người Lớn Và Trẻ Em, Bồn Tắm Gấp Gọn Giá Siêu Tốt

- 2 hàng cuối bảng là 2 bọn họ nguyên tố có cấu hình electron đặc biệt: Lantan cùng Actini.

+ chúng ta Lantan: gồm 14 yếu tắc đứng sau La (Z=57) nằm trong chu kì 6.

+ bọn họ Actini: tất cả 14 nguyên tố sau Ac (Z=89) thuộc chu kì 7.

3. Team nguyên tố

a) Định nghĩa

- đội nguyên tố là tập hợp những nguyên tố cơ mà nguyên tử có thông số kỹ thuật electron tương tự nhau, do đó có tính chất hóa học tương tự nhau và được thu xếp thành một cột.

b) Phân loại

- Bảng tuần hoàn phân tách thành 8 team A (đánh số từ bỏ IA đến VIIIA) và 8 team B (đánh số từ IB cho VIIIB). Mỗi nhóm là 1 trong cột, riêng đội VIIIB gồm 3 cột.

- Nguyên tử các nguyên tố vào cùng một nhóm có số electron hóa trị đều bằng nhau và thông qua số thứ tự của tập thể nhóm (trừ nhị cột cuối của tập thể nhóm VIIIB).

* team A:

- team A có 8 đội từ IA mang lại VIIIA.

- những nguyên tố đội A tất cả nguyên tố s và nguyên tố p:

+ Nguyên tố s: đội IA (nhóm kim loại kiềm, trừ H) và nhóm IIA (kim một số loại kiềm thổ).

+ Nguyên tố p: team IIIA cho VIIIA (trừ He).

- STT nhóm = Số e lớp ngoài cùng = Số e hóa trị

+ thông số kỹ thuật electron hóa trị tổng quát của nhóm A:

⟶nsa npb

⟶ĐK: 1 ≤ a ≤ 2; 0 ≤ b ≤ 6

+ Số sản phẩm tự của nhóm A = a+b

⟶ Nếu a+b ≤ 3 ⇒ Kim loại

⟶ Nếu 5 ≤ a+b ≤ 7 ⇒ Phi kim

⟶ Nếu a+b=8 ⇒Khí hiếm

+ Ví dụ:

*

* nhóm B:

- nhóm B tất cả 8 team được khắc số từ IIIB mang lại VIIIB, rồi IB cùng IIB theo hướng từ trái sang nên trong bảng tuần hoàn.

- nhóm B chỉ gồm các nguyên tố của những chu kỳ lớn.

Xem thêm: Soạn Skills 1 Unit 3 Lớp 8 : Skills 1, Skills 1 Trang 32 Unit 3 Sgk Tiếng Anh 8 Mới

- nhóm B gồm những nguyên tố dd và nguyên tố f (thuộc 2 mặt hàng cuối bảng).

- STT đội = Số e lớp xung quanh cùng = Số e hóa trị (Ngoại lệ: Số e hóa trị = 9, 10 thuộc nhóm VIIIB)