BÁNH SINH NHẬT HÌNH TRÁI TIM

     

LƯU Ý: những bánh áp dụng màu đậm như blue color lá cây, color đỏ,màu xanh biển…, khi ăn uống hoặc kem kết dính tay hoàn toàn có thể để lại màu sắc từ 1-2 ngày (Tùy mức độ) hoặc cũng rất có thể hết ngay sau khoản thời gian rửa tay. Mặc dù nhiên tổng thể màu cửa hàng sử dụng hồ hết là color thực phầm có ghi nhận VSATTP và là color nhập ngoại an ninh cho sức khỏe.


340.000₫","sku":"BTNY14","variation_description":"","variation_id":11693,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_size-banh-trai-tim":"20","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":390000,"display_regular_price":390000,"image":"title":"tim hoa","caption":"tim hoa","url":"https://tranhcatphuongvy.vn/wp-content/uploads/2021/02/tim-hoa-1.jpg","alt":"tim hoa","src":"https://i0.wp.com/tranhcatphuongvy.vn/wp-content/uploads/2021/02/tim-hoa-1.jpg?fit=768%2C768&ssl=1","srcset":"https://i0.wp.com/tranhcatphuongvy.vn/wp-content/uploads/2021/02/tim-hoa-1.jpg?w=800&ssl=1 800w, https://i0.wp.com/tranhcatphuongvy.vn/wp-content/uploads/2021/02/tim-hoa-1.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 400w, https://i0.wp.com/tranhcatphuongvy.vn/wp-content/uploads/2021/02/tim-hoa-1.jpg?resize=280%2C280&ssl=1 280w, https://i0.wp.com/tranhcatphuongvy.vn/wp-content/uploads/2021/02/tim-hoa-1.jpg?resize=768%2C768&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/tranhcatphuongvy.vn/wp-content/uploads/2021/02/tim-hoa-1.jpg?resize=500%2C500&ssl=1 500w, https://i0.wp.com/tranhcatphuongvy.vn/wp-content/uploads/2021/02/tim-hoa-1.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w","sizes":"(max-width: 768px) 100vw, 768px","full_src":"https://i0.wp.com/tranhcatphuongvy.vn/wp-content/uploads/2021/02/tim-hoa-1.jpg?fit=800%2C800&ssl=1","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://i0.wp.com/tranhcatphuongvy.vn/wp-content/uploads/2021/02/tim-hoa-1.jpg?fit=100%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://i0.wp.com/tranhcatphuongvy.vn/wp-content/uploads/2021/02/tim-hoa-1.jpg?resize=500%2C500&ssl=1","thumb_src_w":500,"thumb_src_h":500,"src_w":768,"src_h":768,"image_id":11692,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"390.000₫","sku":"BTNY14","variation_description":"","variation_id":11694,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_size-banh-trai-tim":"22","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":440000,"display_regular_price":440000,"image":"title":"tim hoa","caption":"tim hoa","url":"https://tranhcatphuongvy.vn/wp-content/uploads/2021/02/tim-hoa-1.jpg","alt":"tim hoa","src":"https://i0.wp.com/tranhcatphuongvy.vn/wp-content/uploads/2021/02/tim-hoa-1.jpg?fit=768%2C768&ssl=1","srcset":"https://i0.wp.com/tranhcatphuongvy.vn/wp-content/uploads/2021/02/tim-hoa-1.jpg?w=800&ssl=1 800w, https://i0.wp.com/tranhcatphuongvy.vn/wp-content/uploads/2021/02/tim-hoa-1.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 400w, https://i0.wp.com/tranhcatphuongvy.vn/wp-content/uploads/2021/02/tim-hoa-1.jpg?resize=280%2C280&ssl=1 280w, https://i0.wp.com/tranhcatphuongvy.vn/wp-content/uploads/2021/02/tim-hoa-1.jpg?resize=768%2C768&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/tranhcatphuongvy.vn/wp-content/uploads/2021/02/tim-hoa-1.jpg?resize=500%2C500&ssl=1 500w, https://i0.wp.com/tranhcatphuongvy.vn/wp-content/uploads/2021/02/tim-hoa-1.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w","sizes":"(max-width: 768px) 100vw, 768px","full_src":"https://i0.wp.com/tranhcatphuongvy.vn/wp-content/uploads/2021/02/tim-hoa-1.jpg?fit=800%2C800&ssl=1","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://i0.wp.com/tranhcatphuongvy.vn/wp-content/uploads/2021/02/tim-hoa-1.jpg?fit=100%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://i0.wp.com/tranhcatphuongvy.vn/wp-content/uploads/2021/02/tim-hoa-1.jpg?resize=500%2C500&ssl=1","thumb_src_w":500,"thumb_src_h":500,"src_w":768,"src_h":768,"image_id":11692,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"440.000₫","sku":"BTNY14","variation_description":"","variation_id":11695,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_size-banh-trai-tim":"24","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":490000,"display_regular_price":490000,"image":"title":"tim hoa","caption":"tim hoa","url":"https://tranhcatphuongvy.vn/wp-content/uploads/2021/02/tim-hoa-1.jpg","alt":"tim hoa","src":"https://i0.wp.com/tranhcatphuongvy.vn/wp-content/uploads/2021/02/tim-hoa-1.jpg?fit=768%2C768&ssl=1","srcset":"https://i0.wp.com/tranhcatphuongvy.vn/wp-content/uploads/2021/02/tim-hoa-1.jpg?w=800&ssl=1 800w, https://i0.wp.com/tranhcatphuongvy.vn/wp-content/uploads/2021/02/tim-hoa-1.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 400w, https://i0.wp.com/tranhcatphuongvy.vn/wp-content/uploads/2021/02/tim-hoa-1.jpg?resize=280%2C280&ssl=1 280w, https://i0.wp.com/tranhcatphuongvy.vn/wp-content/uploads/2021/02/tim-hoa-1.jpg?resize=768%2C768&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/tranhcatphuongvy.vn/wp-content/uploads/2021/02/tim-hoa-1.jpg?resize=500%2C500&ssl=1 500w, https://i0.wp.com/tranhcatphuongvy.vn/wp-content/uploads/2021/02/tim-hoa-1.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w","sizes":"(max-width: 768px) 100vw, 768px","full_src":"https://i0.wp.com/tranhcatphuongvy.vn/wp-content/uploads/2021/02/tim-hoa-1.jpg?fit=800%2C800&ssl=1","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://i0.wp.com/tranhcatphuongvy.vn/wp-content/uploads/2021/02/tim-hoa-1.jpg?fit=100%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://i0.wp.com/tranhcatphuongvy.vn/wp-content/uploads/2021/02/tim-hoa-1.jpg?resize=500%2C500&ssl=1","thumb_src_w":500,"thumb_src_h":500,"src_w":768,"src_h":768,"image_id":11692,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"490.000₫","sku":"BTNY14","variation_description":"","variation_id":11696,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">Size bánh trái tim
Chọn một tùy chọn18202224Xóa