Các cách chứng minh thẳng hàng

     

Bài viết này hướng dẫn cho các em cách chứng tỏ 3 điểm thẳng hàng qua các ví dụ có giải mã chi tiết, dễ hiểu.

Bạn đang xem: Các cách chứng minh thẳng hàng

Sau mỗi ví dụ là nhấn xét về hướng giải quyết và xử lý một bài bác toán chứng tỏ 3 điểm trực tiếp hàng. Ví dụ 1 : mang đến D ABC vuông trên B. Bên trên nữa khía cạnh phẳng bờ BC không tồn tại điểm A, vẽ tia Cx vuông góc BC. Trên tia Cx rước M làm sao cho CM = AB. Chứng minh A, M cùng D là trung điểm của BC trực tiếp hàng.

Xem thêm: Cách Xác Định Tâm Mặt Cầu Nội Tiếp Hình Chóp, Mặt Cầu Nội Tiếp Khối Đa Diện

Giải.

Xét ?ABD cùng ?MCD, ta gồm :

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
DE (2)

Từ (1) cùng (2), suy ra : DE trùng DF tốt : D, E, F trực tiếp hàng.

Xem thêm: Giải Bài 31.1 Sbt Vật Lý 9 Bài 31: Hiện Tượng Cảm Ứng Điện Từ

Bài tập từ giải:

Ví dụ 1 : mang đến tam giác ABC . Trên tia đối của tia AB lấy điểm F làm thế nào cho AB = FA. Trên tia đối của tia AC mang điểm E làm thế nào để cho AC = AE. A) triệu chứng minh: Δ EAF = Δ CAB b)Gọi K là trung điểm EF với D là trung điểm BC. Chứng tỏ : KB = FD. D) triệu chứng minh: K, A, D trực tiếp hàng. Ví dụ 2 :Cho Δ ABC bao gồm M là trung điểm của AB. Bên trên tia đối của tia MC đem điểm D thế nào cho MD = MC. A) chứng tỏ Δ MAD = Δ MBC và AD // CB. B) mang N nằm trong AD; NM cắt BC tại P. Chứng minh AN = BP. C) bên trên nửa khía cạnh phẳng bờ AB không chứa điểm D, vẽ tia AE làm sao để cho góc EAB + góc ABC = 180^0 . Chứng minh D, A, E thẳng hàng.