CÁCH ĐỌC TÊN ANION CỦA NGUYÊN TỬ NGUYÊN TỐ OXI

     

Liên kết ion được hình thành do lực hút tĩnh năng lượng điện giữa các ion mang điện tích trái lốt (ion với điện tích dương cùng ion có điện tích âm).

Bạn đang xem: Cách đọc tên anion của nguyên tử nguyên tố oxi


Vậy links ion là gì? và links ion được hình thành như thế nào? những ion cation và anion được hình vì vậy sao? bọn họ cùng mày mò qua nội dung bài viết này.

I. Sự sinh ra ion Cation cùng Anion

* Ion, Cation cùng Anion

a) Sự sinh ra ion

- Nguyên tử trung hoà về điện. Khi nguyên tử nhường hay nhấn electron, nó trở thành thành phần mang điện điện thoại tư vấn là ion.

b) Cation là gì?

- Các nguyên tử kim loại dễ nhịn nhường (1, 2 hoặc 3) electron ở phần bên ngoài cùng để trở thành những ion mang (1, 2 hoặc 3) đơn vị chức năng điện tích dương, call là cation. 

 M → Mn+ + ne

* Ví dụ: Sự sinh ra ion Cation Liti

 Li → Li+ + e

*

- các nguyên tử kim loại sống lớp ngoài cùng gồm 1, 2, 3 electron phần đông dễ nhường nhịn electron để trở thành những ion dương.

 Na → Na+ + e

 Mg → Mg2+ + 2e

 Al → Al3+ + 3e

Cách call tên những cation: cation + thương hiệu kim loại

* Ví dụ: Na+ cation Natri.

c) Anion là gì?

- các nguyên tử phi kim dễ nhấn thêm (1, 2 hoặc 3) electron để lớp bên ngoài cùng đạt đến thông số kỹ thuật bền của khí trơ khớp ứng và trở thành các ion sở hữu (1, 2 hoặc 3) đơn vị năng lượng điện âm, gọi là anion.

 X + ne → Xn-

* Ví dụ: Sự xuất hiện ion Anion Flo

 F + 1e → F-

*

- những nguyên tử phi kim thuận tiện nhận 1, 2, hoặc 3 electron để phần ngoài cùng đạt đến cấu hình bền của khí trơ với trở thành những ion âm.

 Cl + 1e → Cl-

 O + 2e → O2-

• Cách gọi tên các Anion: Anion + tên gốc axit (trừ O2- là anion oxit)

Ví dụ: F- anion Florua.

II. Ion solo nguyên tử với Ion đa nguyên tử

1. Ion solo nguyên tử là gì?

- Ion đơn nguyên tử là các ion tạo nên từ một nguyên tử. 

* Ví dụ: cation Li+, Na+, Mg2+, Al3+ và anion F-, S2-.

2. Ion nhiều nguyên tử là gì?

- Ion nhiều nguyên tử là đầy đủ nhóm nguyên tử sở hữu điện tích dương xuất xắc âm.

* Ví dụ: cation amoni NH4+ anion hiđroxit OH- , anion sunfat SO42+.

III. Sự hình thành liên kết ION

1. Links ion là gì?

- Định nghĩa: links ion là link được hình thành bởi vì lực hút tĩnh năng lượng điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.

2. Điều kiện hình thành link ion

- liên kết ion được sinh ra giữa kim loại điển hình và phi kim điển hình.

3. Đặc điểm của link ion

không bão hòa với không định hướng.

* Ví dụ: Xét sự hình thành link ion vào phân tử NaCl. Nguyên tử mãng cầu (1s22s22p63s1) nhịn nhường 1 electron mang đến nguyên tử Cl (1s22s22p6), mặt khác nguyên tử Clo dìm 1 electron của nguyên tử mãng cầu để đổi khác thành anion Cl- (1s22s22p63s23p6), hoàn toàn có thể biểu diễn quy trình trên như sau:

*

*

- nhì ion được tạo ra thành mang điện tích ngược vết hút nhau bằng lực hút tĩnh điện, làm cho phân tử NaCl:

 Na+ + Cl- → NaCl

- liên kết giữa cation Na+ và anion Cl- là links ion.

- làm phản ứng hoá học trên hoàn toàn có thể được biểu diễn bằng phương trình hoá học tập sau:

*

IV. Tinh thể ION

1. Tinh thể NaCl

- Ở thể rắn, NaCl tồn tại dưới dựng tinh thể ion. Trong mạng tinh thể NaCl những ion Na+ và Cl- được phân bổ luân phiên rất nhiều đặn trên những đỉnh của những hình lập phương nhỏ. Xung quanh mỗi ion đều phải sở hữu 6 ion ngược lốt gần nhau như hình sau:

*

2. Đặc điểm chung của hợp chất ion

- Tinh thể ion bền bỉ theo năm tháng vững, khá rắn, khó nóng chảy và khó bay hơi. Vì lực hút tĩnh điện giữa những ion ngược lốt trong tinh thể ion vô cùng lớn. 

* Ví dụ: ánh nắng mặt trời nóng chảy của NaCl là 8000C, của MgO là 28000C.

- các hợp chất ion thường xuyên tan những trong nước. Khi nóng chảy với khi hoà tan trong nước, bọn chúng dẫn điện, còn ngơi nghỉ trạng thái rắn thì ko dẫn điện.

V. Bài tập về link ion

* bài 1 trang 59 SGK Hóa 10: Liên kết hóa học trong NaCl được sinh ra là do.

A. Nhì hạt nhân nguyên tử hút electron vô cùng mạnh.

Xem thêm: Nguồn Năng Lượng Sinh Ra Ngoại Lực Chủ Yếu Là, Nguồn Năng Lượng Sinh Ra Ngoại Lực Là Gì

B. Mỗi nguyên tử Na với Cl góp tầm thường 1 electron.

C. Từng nguyên tử kia nhường hoặc thu electron để trở thành các ion trái vệt hút nhau.

D. Na → Na+ + e ; Cl + e → Cl- ; Na+ + Cl- → NaCl.

Chọn câu trả lời đúng nhất

° Lời giải bài xích 1 trang 59 SGK Hóa 10:

- Đáp án đúng: D.Na → Na+ + e ; Cl + e → Cl- ; Na+ + Cl- → NaCl.

* bài xích 2 trang 59 SGK Hóa 10: Muối ăn uống ở thể rắn là

A. Các phân tử NaCl

B. Những ion Na+ và Cl-

C. Những tinh thể hình lập phương: những ion Na+ và Cl- được phân bố luân phiên đều đặn trên từng đỉnh.

D. Các tinh thể hình lập phương: những ion Na+ và Cl- được phân bổ luân phiên phần đông đặn thành từng phân tử riêng rẽ.

Chọn câu trả lời đúng nhất.

° Lời giải bài xích 2 trang 59 SGK Hóa 10:

- Đáp án đúng: C. Các tinh thể hình lập phương: các ion Na+ và Cl- được phân bổ luân phiên hồ hết đặn trên từng đỉnh.

* bài 3 trang 60 SGK Hóa 10: a) Viết thông số kỹ thuật electron của cation liti (Li+) với anion oxit (O2-).

b) phần đa điện tích sống ion Li+ và O2- do đâu mà lại có?


c) Nguyên tử khí hiếm nào có thông số kỹ thuật electron giống như Li+ và nguyên tử khí thi thoảng nào có cấu hình electron như là O2-.

d) vì chưng sao 1 nguyên tử oxi phối kết hợp được cùng với 2 nguyên tử liti?

° Lời giải bài xích 3 trang 59 SGK Hóa 10:

a) cấu hình electron của cation liti (Li+) là 1s2 và anion oxit (O2-) là 1s22s22p6.

b) Điện tích ở Li+ do nhịn nhường đi 1e nhưng mà có, năng lượng điện ở O2- do O nhận thêm 2e nhưng có.

c) Nguyên tử khí hãn hữu He có cấu hình electron giống như Li+

 và Nguyên tử khí thảng hoặc Ne có cấu hình electron kiểu như O2-.

d) vị mỗi nguyên tử liti chỉ hoàn toàn có thể nhường 1e, mà một nguyên tử oxi thu 2e.

 2Li → 2Li+ + 2e;

 O + 2e → O2-;

 2Li+ + O2- → Li2O.

* bài xích 4 trang 60 SGK Hóa 10: Xác định số proton, notron, electron trong số nguyên tử cùng ion sau:

a) 

*

b) 

*

° Lời giải bài 4 trang 60 SGK Hóa 10:

- Số proton, notron, electron trong những nguyên tử với ion như sau (lưu ý theo đồ vật tự):

Nguyên tố_ số phường _ số e _ số n.

 

*
_ 1 _ 0 _ 1.

Xem thêm: 8 Công Thức Tính Diện Tích Tam Giác, Cách Tính Diện Tích Tam Giác Chuẩn 2022

 

*
 _ 18 _ 18 _ 22

 

*
_ 17 _ 18 _ 18

 

*
 _ 26 _ 24 _ 30

 

*
 _ 20 _ 18 _ 20

 

*
 _ 16 _ 18 _ 16

 

*
 _ 13 _ 10 _ 14

* Bài 5 trang 60 SGK Hóa 10: So sánh số electron trong các cation sau: Na+, Mg2+, Al3+

° Lời giải bài 5 trang 60 SGK Hóa 10:

Các ion Na+, Mg2+, Al3+ đều gồm 10 electron.

Vì ZNa = 11 ⇒ Na có 11e ⇒ Na+ có 11 - 1 = 10e

ZMg = 12 ⇒ Mg có 12e ⇒ Mg2+ có 12 - 2 = 10e

ZAl = 13 ⇒ Al bao gồm 13e ⇒ Al3+ có 13 - 3 = 10e


* bài 6 trang 60 SGK Hóa 10: Trong những hợp chất sau đây, hóa học nào chứa ion đa nguyên tử, nói tên những ion đa nguyên tử đó: