Cấu Hình E Lớp Ngoài Cùng

     

A.Lí thuyết

I. Sản phẩm tự các mức tích điện trong nguyên tử:

Quy tắc: "Các electron vào nguyên tử theo lần lượt chiếm các mức năng lượng từ thấp mang lại cao"

- từ trong ra ngoài có 7 nấc năng lượng, tương đương với 7 lớp e

- trong những lớp: các e lần lượt chiếm những phân lớp theo phân mức năng lượng tăng dần là s, p, d, f…

- trang bị tự sắp xếp theo nấc năng lượng: 1s 2s 3s 3p 4s 3 chiều 4p 5s ...

Bạn đang xem: Cấu hình e lớp ngoài cùng

*

II.Cấu hình electron của nguyên tử

1.Cấu hình electron của nguyên tử

- Là phương pháp để mô tả sự xắp sếp các e trong nguyên tử trong số lớp với phân lớp

- giải pháp biểu diễn cấu hình (dạng chữ số): nla

Trong đó:

n: STT của lớp.

l: tên phân lớp.

a: Số e xuất hiện tại phân lớp với lớp tương ứng

VD: 1s1 là cấu hình với 1 e trên phân lớp s của lớp lần đầu tiên (phân lớp 1s)

* công việc viết cấu hình electron:

- xác định số electron của nguyên tử.

- Điền e vào các phân lớp theo thiết bị tự nấc năng lượng. (Chú ý cho số e buổi tối đa cho những phân lớp)

VD:

Ne (Z=10): 1s22s22p6

Cl (Z=17):1s22s22p63s23p5

Ar (Z=18):1s22s22p63s23p6

Hoặc viết gọn: 3s23p6

Fe (Z=26):1s22s22p63s23p63d64s2

Hoặc viết gọn: 3d64s2

Cấu hình e rất có thể viết theo từng lớp, lấy một ví dụ Na cócấu hình 1s22s22p63s1 hoàn toàn có thể được viết gọn dưới dạng 2, 8, 1.

* Nguyên tố bọn họ s, họ p, bọn họ d:

- e sau cùng điền vào phân lớp như thế nào thì nhân tố là bọn họ đấy

VD:

- Ar là nguyên tố p. Vì electron sau cùng của Ar điền vào phân lớp p.

- sắt là yếu tố d vì chưng electron sau cuối của fe điền vào phân lớp d.

2.Cấu hình electron nguyên tử của trăng tròn nguyên tố đầu

- SGK.

- nhận xét: những nguyên tố số đông họ s với p

3.Đặc điểm của electron lớp bên ngoài cùng

- Đối với toàn bộ các nguyên tố, lớp bên ngoài cùng có không ít nhất là 8 electron (không tham gia vào các phản ứng chất hóa học (trừ một trong những đk sệt biệt).

- Khí hiếm: tất cả 8 electron phần ngoài cùng (trừ He có 2 electron phần bên ngoài cùng)

- Kim loại: 1, 2, 3 electron phần ngoài cùng

- Phi kim: 5, 6, 7 electron ở phần bên ngoài cùng

- Nguyên tử tất cả 4 electron ngoài cùng hoàn toàn có thể là nguyên tử của nguyên tốkim một số loại hoặc phi kim.

B. Bài xích tập

1. Dạng 1:Tìm nguyên tố với viết cấu hình electron của nguyên tử

- kiếm tìm Z =>Tên nguyên tố, viết thông số kỹ thuật electron.

VD:Một nguyên tử X có số hiệu nguyên tử Z =19. Số lớp electron vào nguyên tử X là

A. 4 B.

Xem thêm: Sách Giáo Khoa Toán Lớp 3 Trang 74 Sách Giáo Khoa Toán Lớp 3

5 C. 3 D. 6

Z = 19⇒ cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p64s1 ⇒ gồm số lớp e là 4

2. Dạng 2: Viết cấu hình electron của ion - xác định tính chất của nguyên tố

a. Từ cấu hình e của nguyên tử =>Cấu hình e của ion tương ứng.

- cấu hình e của ion dương: tiết kiệm hơn số e sống phân phần bên ngoài cùng của ngtử bởi đúng điện tích ion đó.

- thông số kỹ thuật e của ion âm: nhấn thêm số e bằng đúng điện tích ion kia vào phân phần bên ngoài cùng của ngtử.

b. Dựa vào thông số kỹ thuật e, xác định cấu tạo nguyên tử, đặc thù của nguyên tố.

- phần ngoài cùng bao gồm 8 e làngtố khí hiếm.

- lớp bên ngoài cùng bao gồm 1, 2, 3 e lànguyên tố kim loại.

- phần bên ngoài cùng có 5, 6, 7 lànguyên tố phi kim- lớp bên ngoài cùng bao gồm 4 e có thể là kim loại, giỏi phi kim.

VD1: Cu2+ có thông số kỹ thuật electron là

A. 1s22s22p63s23p63d94s2 B. 1s22s22p63s23p63d104s1 C.

Xem thêm: Chính Sách Ngụ Binh Ư Nông Có Nội Dung Gì, Chính Sách Ngự Binh Ư Nông Là Gì

1s22s22p63s23p63d9 D. 1s22s22p63s23p63d8

Hướng dẫn: thông số kỹ thuật e của Cu:1s22s22p63s23p63d104s1⇒Cấu hình e của Cu2+là:1s22s22p63s23p63d9