CHO HH X GỒM CH4 C2H4 C2H2

     

Cho tất cả hổn hợp X bao gồm CH4, C2H4 cùng C2H2. Mang 8,6 gam X chức năng hết với dung dịch brom dư thì khối lượng brom làm phản ứng là 48 gam. Khía cạnh khác, nếu đến 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X chức năng với lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3, nhận được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 tất cả trong X là
Bạn đang xem: Cho hh x gồm ch4 c2h4 c2h2

Trong 8,6g X chứa a mol C2H4; b mol C2H2; c mol CH4

+) mhh X = PT(1)

+) nBr2 phản nghịch ứng = nπ vào X = nC2H4 + 2.nC2H2 => PT(2)

+) nC2Ag2 = nC2H2  => %nC2H2 vào X 

=> trong 8,6 gam X % số mol C2H2 cũng là 25% => PT(3)


Trong 8,6g X đựng a mol C2H4; b mol C2H2; c mol CH4 

mhh X = 28a + 26b + 16c = 8,6 (1)

nBr2 làm phản ứng = nπ vào X = nC2H4 + 2.nC2H2 => a + 2b = 0,3 (2)

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 + 2NH4NO3

nC2Ag2 = 0,15 (mol) => nC2H2 = 0,15 (mol)

=> %nC2H2 vào X = 0,15/0,6 = 25%

=> trong 8,6 gam X % số mol C2H2 cũng chính là 25% => b = 25%.(a + b + c) (3)

Từ (1), (2) với (3) => a = 0,1; b = 0,1; c = 0,2


*
*
*
*
*
*
*
*

Khi cho brom hóa trọn vẹn 0,3 mol láo hợp gồm một ankin cùng một anken phải vừa đầy đủ 0,4 mol Br2. Thành phần xác suất về số mol của ankin trong các thành phần hỗn hợp là:


Hỗn hợp X có một ankan và một ankin. Cho tất cả hổn hợp X qua hỗn hợp Br2 dư thấy thể tích láo lếu hợp giảm đi một nửa. Tính thể tích O2 (đktc) cần dùng để làm đốt cháy không còn 3,5 gam hỗn hợp X?


Cho 28,2 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm 3 ankin đồng đẳng kế tiếp qua một lượng dư H2 (to, Ni) nhằm phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau bội phản ứng thể tích thể tích khí H2 sút 26,88 lít (đktc). CTPT của 3 ankin là


Hỗn đúng theo X bao gồm 3 khí C3H4, C2H2 và H2 bỏ vào bình kín đáo dung tích 8,96 lít (đktc) cất bột Ni, nung rét bình một thời gian thu được các thành phần hỗn hợp khí Y. Biết tỉ khối của X so với Y là 0,75. Số mol H2 thâm nhập phản ứng là:


Hỗn phù hợp X bao gồm ankin B cùng H2 có tỉ khối tương đối so cùng với CH4 là 0,6. Nung X với Ni xúc tác để phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được các thành phần hỗn hợp Y gồm tỉ khối tương đối so cùng với CH4 là 1. Mang đến Y qua dung dịch Br2 dư thì khối lượng bình đựng sẽ:


Đun nóng các thành phần hỗn hợp khí gồm 0,06 mol C2H2 và 0,04 mol H2 cùng với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được tất cả hổn hợp khí Y. Dẫn cục bộ hỗn đúng theo Y lội ung dung qua bình đựng hỗn hợp brom (dư) thì còn sót lại 0,448 lít hỗn hợp khí Z (ở đktc) bao gồm tỉ khối đối với O2 là 0,5. Khối lượng bình hỗn hợp brom tăng là


Hỗn thích hợp X tất cả 0,1 mol C2H2, 0,15 mol C2H4, 0,2 mol C2H6 và 0,3 mol H2. Đun lạnh với Ni xúc tác một thời hạn thu được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y nhận được số gam CO2 cùng H2O theo thứ tự là:


Đun nóng m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm C2H2, C2H4, với H2 cùng với xúc tác Ni cho phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được 8,96 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp Y (có tỉ khối so với H2 bằng 8). Đốt cháy trọn vẹn cùng lượng tất cả hổn hợp X trên, rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ trọn vẹn vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Khối lượng kết tủa chế tác thành là


Hỗn thích hợp X gồm C2H2 cùng H2 lấy cùng số mol. Mang một lượng các thành phần hỗn hợp X cho trải qua chất xúc tác thích hợp, nấu nóng được hỗn hợp Y tất cả 4 chất. Dẫn Y qua lọ nước brom thấy trọng lượng bình tăng 10,8 gam cùng thoát ra 4,48 lít khí Z (đktc) tất cả tỉ khối đối với H2 là 8. Thể tích O2 (đktc) buộc phải để đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp Y là
Xem thêm: Lịch Sử Lớp 5 Bài 7 Từ Sau Chiến Thắng, Đảng Cộng Sản Việt Nam Ra Đời

Hỗn phù hợp khí X có 0,3 mol H2 cùng 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời hạn với xúc tác Ni thu được tất cả hổn hợp khí Y bao gồm tỉ khối so với không gian là 1. Giả dụ cho toàn thể Y sục từ từ vào dung dịch brom (dư) thì có m gam brom thâm nhập phản ứng. Cực hiếm của m là


Hỗn đúng theo khí A bao gồm 0,4 mol H2 và 0,2 mol ankin X. Nung A một thời hạn với xúc tác Ni thu được tất cả hổn hợp B bao gồm tỉ khối so với H2 bởi 12. Dẫn các thành phần hỗn hợp B qua dung dịch brom dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cân nặng brom thâm nhập phản ứng là 8 gam. Bí quyết phân tử của X là


Hỗn hòa hợp X tất cả một ankan và một ankin có xác suất mol 1 : 1. Cho 4,48 lít các thành phần hỗn hợp X (đktc) qua dung dịch Br2, thấy hỗn hợp mất màu, cân nặng dung dịch tăng 1,6 gam và khí bay ra gồm tỷ khối đối với H2 là 12,5. Vậy công thức của những chất trong các thành phần hỗn hợp X là:


Một hỗn hợp X gồm một ankan A với 1 ankin B có cùng số nguyên tử cacbon. Trộn 6,72 lít khí X cùng với 4,48 lít H2 để được các thành phần hỗn hợp Y. Khi cho Y qua Pt nung nóng mang đến phản ứng hoàn toàn thì nhận được khí Z bao gồm tỉ khối đối với CO2 bởi 1. CTPT cùng số mol A, B trong tất cả hổn hợp X là (Các thể tích khí đo sinh hoạt đkc)


Hỗn hợp ban đầu gồm 1 ankin, 1 anken, 1 ankan và H2 cùng với áp suất 4 atm. Đun nóng bình cùng với Ni xúc tác để triển khai phản ứng cộng sau đó đưa bình về sức nóng độ ban sơ được tất cả hổn hợp Y, áp suất hỗn hợp Y là 3 atm. Tỉ khối hỗn hợp X và Y đối với H2 theo thứ tự là 24 và x. Quý giá của x là


Cho các thành phần hỗn hợp X có 0,1 mol C2H4, 0,2 mol C2H2 cùng 0,7 mol H2. Nung X vào bình kín, xúc tác Ni. Sau một thời gian thu được 0,8 mol các thành phần hỗn hợp Y. đến Y phản ứng trọn vẹn với 100 ml dd Br2 a mol/l. Quý giá a là


Cho 22,4 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp E có x mol C2H4, z mol C2H2, y mol H2 (dE/He = 3,6) qua bình đựng Ni nung nóng, sau một thời gian phản ứng thì thu được 15,68 lít hỗn hợp khí G (đktc). Dẫn toàn thể khí G lội chậm vào bình đựng hỗn hợp brom dư thấy tất cả 80 gam brom bội nghịch ứng. Quý hiếm x với y theo lần lượt là


Trong một bình kín đáo chứa 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 và một ít bột Ni. Nung rét bình 1 thời gian, thu được hỗn hợp khí X tất cả tỉ khối đối với H2 bởi 8. Sục X vào lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3 cho phản ứng hoàn toàn, thu được tất cả hổn hợp khí Y và 12 gam kết tủa. Tất cả hổn hợp khí Y bội nghịch ứng toàn diện với bao nhiêu mol Br2 vào dung dịch?


Dẫn V lít (ở đktc) hỗn hợp X tất cả axetilen với hiđro đi qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, chiếm được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 nhận được 12 gam kết tủa. Khí đi thoát ra khỏi dung dịch làm phản ứng toàn vẹn với 16 gam brom và còn lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z được 2,24 lít khí CO2 (đktc) với 4,5 gam H2O. Quý giá của V bằng


Cho tất cả hổn hợp X tất cả CH4, C2H4 và C2H2. đem 8,6 gam X tính năng hết với dung dịch brom dư thì khối lượng brom phản bội ứng là 48 gam. Mặt khác, nếu mang lại 13,44 lít (ở đktc) tất cả hổn hợp khí X tính năng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 có trong X là


Đốt cháy trọn vẹn m gam hidrocacbon làm việc thể khí, nhẹ hơn không khí, mạch hở thu được 7,04 gam CO2. Sục m gam hidrocacbon này vào nước brom dư cho phản ứng hoàn toàn, thấy gồm 25,6 gam brom làm phản ứng. Cực hiếm của m là


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Lý Thuyết Địa Lý Lớp 11 Bài 1 1: Bài 1, Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 11 Cơ Bản

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT bởi Bộ tin tức và Truyền thông.