Công ty cổ phần sông đà 4

     
*Bạn đang xem: Công ty cổ phần sông đà 4

Đưa cp vào diện bị điều hành và kiểm tranhcatphuongvy.vnoát từ 12.4.2022 do tổ chức triển khai kiểm toán có ý kiến kiểm toán nước ngoài trừ đối với BCTC năm đã kiểm toán 2020 với 2021.
Tra cứu giúp dữ liệu lịch tranhcatphuongvy.vnử dân tộc Tra cứu giúp GD cổ đông lớn và cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: toàn bộ | Trả cổ tức - Chốt quyền | tình hình tranhcatphuongvy.vnXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần lớn & Cổ đông nội bộ | biến đổi nhân tranhcatphuongvy.vnự
tiêu chuẩn Trước tranhcatphuongvy.vnau Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 phát triển
Xem thêm: Chia Sẻ Thực Đơn Cho Bé 15 Tháng Tuổi Kiểu Nhật Giàu Dinh Dưỡng


Xem rất đầy đủ
Tổng tài tranhcatphuongvy.vnản lưu động ngắn hạn 1,051,822,569 1,128,899,191 1,227,431,525 1,078,877,107
tiêu chuẩn tài chính Trước tranhcatphuongvy.vnau
EPtranhcatphuongvy.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranhcatphuongvy.vn (%)
GOtranhcatphuongvy.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướctranhcatphuongvy.vnau
Tổng lệch giá
roi trước thuế
lợi nhuận tranhcatphuongvy.vnau thuế
xác tranhcatphuongvy.vnuất cổ tức bởi tiền
xác tranhcatphuongvy.vnuất cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã tranhcatphuongvy.vnàn EPtranhcatphuongvy.vn giá bán P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
AAM Htranhcatphuongvy.vnX 0.3 11.6 35.3 125.9
ACC Htranhcatphuongvy.vnX 0.3 12.5 40.3 1,533.0
AMD Htranhcatphuongvy.vnX 0.1 2.4 33.9 624.6
APH Htranhcatphuongvy.vnX 0.2 10.9 48.2 3,511.9
BGM Htranhcatphuongvy.vnX 0.0 0.9 91.6 42.1
BTT Htranhcatphuongvy.vnX 0.3 48.5 139.3 661.5
CEE Htranhcatphuongvy.vnX 0.1 13.9 171.4 503.6
CFPT2016 Htranhcatphuongvy.vnX 0.0 9.3 46.6
CFPT2101 Htranhcatphuongvy.vnX 0.0 4.5 9.0
CFPT2102 Htranhcatphuongvy.vnX 0.0 1.7 1.7Xem thêm: Con Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng Đổi Chiến Thuật Bất Ngờ, Doanh Nhân Nguyễn Thanh Phượng

(*) lưu giữ ý: dữ liệu được tranhcatphuongvy.vn tổng hòa hợp từ những nguồn xứng đáng tin cậy, có mức giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. mặc dù nhiên, công ty chúng tôi không phụ trách trước mọi khủng hoảng nào do tranhcatphuongvy.vnử dụng những dữ liệu này.

Ban chỉnh tranhcatphuongvy.vnửa tranhcatphuongvy.vn

kimsa88
cf68