DE THI TOÁN LỚP 5 LÊN LỚP 6 (CÓ ĐÁP AN)

     

Bộ đề ôn tập môn Toán lớp 5 lên lớp 6 đưa tới 35 đề thi môn Toán, tất cả đáp án cụ thể kèm theo. Qua đó, giúp thầy cô tìm hiểu thêm để giao bài bác tập hè 2022 mang lại học sinh của mình thuận luôn tiện hơn.

Bạn đang xem: De thi toán lớp 5 lên lớp 6 (có đáp an)

Với các dạng bài xích tập rất đa dạng như search y, tính, viết phân số lớn nhất, phân số nhỏ dại nhất, bài toán có lời văn... Các em sẽ hệ thống lại được kỹ năng môn Toán, có tác dụng quen với các dạng bài tập để tự tin lao vào lớp 6. Cụ thể mời thầy cô và các em cùng cài đặt 35 đề ôn tập môn Toán lớp 5 lên lớp 6:


Bài 1: Tính: (2 điểm)

a)

*

b) (27,09 + 258,91) x 25,4

Bài 2: tìm y: (2 điểm)

52 x (y : 78 ) = 3380

Bài 3: (3 điểm)

Một người thợ làm trong 2 ngày mỗi ngày làm 8 tiếng thì làm được 112 sản phẩm. Hỏi fan thợ đó làm cho trong 3 ngày hằng ngày làm 9 giờ thì được bao nhiêu sản phẩm cùng loại?

Bài 4: (3 điểm)

Cho tam giác ABC có diện tích là 150 m2. Nếu kéo dãn dài đáy BC (về phía B) 5 m thì diện tích tăng thêm là 35 m2. Tính đáy BC của tam giác .

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA

Bài 1: (2 điểm) mỗi tính hợp lý cho (1 điểm)

a)

*

b) (27,09 + 258,91) x 25,4 = 286 25,4 = 7264,4

Bài 2: kiếm tìm y: (2 điểm)

52 x (y : 78) = 3380

(y : 78) = 3380 : 52 (1điểm)

(y : 78) = 65 (0,5 điểm)

y = 65 x 78

y = 5070 (0,5 điểm)

Bài 3: (3 điểm)

Mỗi giờ fan thợ đó có tác dụng được số sản phẩm là:

112 : (8 x 2) = 7 (sản phẩm). (1 điểm)


Trong ba ngày tín đồ thợ kia làm tất cả số giờ là:

9 x 3 = 27 (giờ). (0,5 điểm)

Trong bố ngày bạn thợ kia được tất cả số sản phẩm là:

7 x 27 = 189 (sản phẩm). (1 điểm)

Đáp số: 189 sản phẩm. (0,5 điểm)

Bài 4: (3 điểm)

- Vẽ được hình mang đến ( 0,5 điểm ) A

- độ cao hạ từ bỏ đỉnh A xuống đáy BC của tam giác là:

30 x 2 : 5 = 12 (cm) (1 điểm)

- bởi AH là độ cao chung của nhì tam giác ABC và ADB

Nên đáy BC của tam giác là:

150 x 2 : 12 = 25 (cm) (1 điểm)

Đáp số: 30 (cm) (0,5 điểm)

Đề ôn tập môn Toán lớp 5 - Đề 2

Câu 1: (1 điểm)

a) Viết phân số lớn số 1 có tổng của tử số và mẫu số bằng 10.

b) Viết phân số nhỏ nhất có tổng của tử số và mẫu số bằng 2000.

Câu 2: (1 điểm)

Tìm y: 55 – y + 33 = 76

Câu 3: (2 điểm)

Cho 2 số tự nhiên

*
cùng
*
. Biết trung bình cộng của bọn chúng là 428. Tra cứu mỗi số.

Câu 4: (3 điểm)

Bạn An có 170 viên bi có hai loại: bi greed color và bi màu đỏ. Chúng ta An nhận biết rằng 1/9 số bi xanh bởi 1/8 số bi đỏ. Hỏi chúng ta An tất cả bao nhiêu viên bi xanh, bao nhiêu viên bi đỏ?


Câu 5: (3 điểm)

Một miếng vườn hình chữ nhật có chu vi 92 m. Ví như tăng chiều rộng thêm 5 m và giảm chiều dài đi cũng 5 m thì miếng vườn sẽ đổi mới hình vuông. Tính diện tích thuở đầu của miếng vườn.

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA

Câu 1: (1 điểm). Đúng từng câu 1 điểm

a) Phân số lớn nhất có tổng của tử số và mẫu mã số bằng 10 là: 9/1

b) Phân số bé dại nhất bao gồm tổng của tử số và mẫu số bằng 2000 là: 0/2000

Câu 2: (1 điểm)

Tìm y: 55 – y + 33 = 76

55 - y = 76 – 33

55 - y = 43

y = 55 – 43

y = 12

Câu 3: (2 điểm)

Tổng của nhì số là: 428 x 2 = 856

Vậy hai số kia là: 78 cùng 778.

(HS hoàn toàn có thể giải bằng phương pháp khác: Tổng – Hiệu;...)

Câu 4: (3 điểm)

Tổng số phần đều nhau là: 9 + 8 = 17 (phần)

Giá trị 1 phần: 170 : 17 = 10 (viên)

Số bi xanh là: 10 x 9 = 90 (viên)

Số bi đỏ là: 10 x 8 = 80 (viên)

ĐS: 90 viên bi xanh; 80 viên bi đỏ.

Câu 5: (3 điểm)

Tổng của chiều dài với chiều rộng miếng vườn là: 92 : 2 = 46 (m)

Hiệu số giữa chiều dài với chiều rộng lớn là: 5 + 5 = 10 (m)

Chiều rộng của mảnh vườn là: (46 – 10) : 2 = 18 (m)

Chiều dài của mảnh vườn là: (46 + 10) : 2 = 28 (m)

Diện tích của miếng vườn là: 18 x 28 = 504 (m2)

Đáp số: 504m2


Đề ôn tập môn Toán lớp 5 - Đề 3

Câu 1: (1 điểm)

Với tư chữ số 2 và các phép tính, hãy lập các dãy tính có công dụng lần lượt là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10.

Câu 2: (2 điểm)

Hai tấm vải xanh cùng đỏ nhiều năm 68 m. Nếu như cắt bớt

*
tấm vải vóc xanh cùng
*
tấm vải đỏ thì phần còn lại của nhị tấm vải dài bằng nhau. Tính chiều lâu năm của từng tấm vải.

Câu 3: (2 điểm)

An có đôi mươi viên bi, Bình bao gồm số bi bởi

*
số bi của An. Chi gồm số bi rộng mức trung bình cùng của 3 chúng ta là 6 viên bi. Hỏi Chi có bao nhiêu viên bi?

Câu 4: (2 điểm)

Một shop có 5 rổ cam cùng quýt, trong những rổ chỉ tất cả một một số loại quả. Số quả làm việc mỗi rổ là 50, 45, 40, 55, 70 quả. Sau thời điểm bán đi 1 rổ thì số quả cam còn lại gấp 3 lần số quả quýt. Hỏi trong các rổ còn sót lại rổ như thế nào đựng cam, rổ nào đựng quýt?

Câu 5: (3 điểm)

Một đám đất hình chữ nhật gồm chiều dài với chiều rộng là các số tự nhiên. Chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng. Có diện tích s từ 60m2 mang lại 80m2 . Tính chu vi đám đất.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI VÀO LỚP 6 MÔN TOÁN SỐ 4

Câu 1: (1 điểm).

2 x 2 – 2 x 2 = 0 2 x 2 - 2 : 2 = 3 2 x 2 x 2 - 2 = 6 2 x 2 x 2 + 2 = 10

2 : 2 + 2 - 2 = 1 2 x 2 + 2 - 2 = 4 2 + 2 + 2 + 2 = 8

2 : 2 + 2 : 2 = 2 2 x 2 + 2 : 2 = 5 22 : 2 – 2 = 9

Câu 2: (2 điểm)

Phân số chỉ số vải còn lại của tấm vải vóc xanh là:

*
(tấm vải xanh) 0,25đ

Phân số chỉ số vải còn lại của tấm vải đỏ là:

*
= (tấm vải vóc đỏ) 0.25đ

Theo đầu bài xích ta có: 4/7 tấm vải xanh = 2/5 tấm vải đỏ

Hay: 4/7 tấm vải vóc xanh =4/10 tấm vải đỏ. 0,25đ

Ta tất cả sơ đồ:

Tổng số phần cân nhau là: 7 + 10 = 17 (phần) 0,5đ

Giá trị 1 phần: 68 : 17 = 4 (m) 0,5đ

Chiều nhiều năm tấm vải vóc xanh là: 4 x 7 = 28 (m) 1đ


Chiều dài tấm vải đỏ là: 4 x 10 = 40 (m) 1đ

ĐS: vải vóc xanh: 28 m ; vải đỏ: 40 m.

Xem thêm: Trùng Roi Khác Thực Vật Ở Những Điểm Nào ? Trùng Roi Khác Thực Vật Ở Những Điểm Nào

Câu 3: (2 điểm)

Số bi của Bình là: 20 x

*
= 10 (viên) 0,5đ

Nếu đưa ra bù 6 viên bi cho 2 bạn rồi chia hồ hết thì số bi của 3 bạn sẽ bằng nhau và bằng trung bình cộng của cả 3 bạn. 0,5đ

Vậy trung bình cộng số bi của 3 các bạn là: (20 + 10 + 6) : 2 = 18 (viên) 1đ

Số bi của đưa ra là: 18 + 6 = 24 (viên) 1đ

ĐS: 24 viên

Câu 4: (2 điểm)

Sau khi buôn bán đi một rổ thì số trái cam còn lại gấp 3 lần số trái quýt còn lại. Vì thế số quả sót lại phải là số phân tách hết mang lại 4; trong đó số quả quýt chiếm 1/4 số quả còn lại. 0,5đ

Lúc chưa chào bán thì siêu thị có số trái là: 50 + 45 + 40 + 55 + 70 = 260 (quả) 0,5đ

Số 260 phân tách hết đến 4, nên số quả bán đi đề nghị là số phân tách hết đến 4. Do số 40 là số chia hết mang đến 4 nên đã phân phối đi rổ 40 quả. 0,5đ

Số quả còn lại là: 260 – 40 = 220 (quả) 0,5đ

Số trái quýt còn lại là: 220 : 4 = 55 (quả) 1đ

Vậy trong 4 rổ còn sót lại thì có 1 rổ đựng 55 trái quýt và tất cả 3 rổ đựng cam là rổ có 45 quả, rổ tất cả 50 quả, rổ có 70 quả.

Câu 5: (3 điểm)

Vì chiều dài đám đất gấp 3 lần chiều rộng lớn nên diện tích s đám khu đất là số phân tách hết cho 3. Ta chia đám đất thành 3 hình vuông.

Từ 60 – 80 các số phân chia hết đến 3 là:60, 63, 66, 69, 72, 75, 78. Suy ra diện tích s của từng hình vuông hoàn toàn có thể là: 21, 22, 23, 24, 25, 26.

Vì cạnh hình vuông vắn cũng là chiều rộng của đám khu đất hình chữ nhật là một trong những tự nhiên yêu cầu diện tích hình vuông bằng 25 .

Suy ra cạnh hình vuông vắn hay chiều rộng đám khu đất là 5m để sở hữu 5 x 5 = 25 .

Chiều lâu năm đám khu đất : 5 x 3 = 15 (m)

Chu vi hình chữ nhật: (15 + 5) x 2 = 40 (m)

ĐS: 40 m.

Đề ôn tập môn Toán lớp 5 - Đề 4

Câu 1: (2 điểm)

a) đến hai biểu thức: A = 101 x 50 ; B = 50 x 49 + 53 x 50.

Không tính trực tiếp, hãy sử dụng đặc điểm của phép tính để đối chiếu giá trị số của A cùng B.

b) đến phân số:

*
cùng
*
. Không quy tuỳ nhi số, chủng loại số hãy đối chiếu hai phân số trên.

Câu 2: (2 điểm)

Tìm số lớn số 1 có nhị chữ số, biết rằng số đó phân chia cho 3 thì dư 2, còn chia cho 5 thì dư 4.

Câu 3: (3 điểm)

Trong dịp khảo sát quality học kì I, điểm số của 150 học viên khối lớp Năm tại một trường tiểu học được xếp thành bốn loại: giỏi, khá, trung bình với yếu. Số học viên đạt điểm khá bằng 7/15 số học viên cả khối. Số học sinh đạt điểm giỏi bằng 3/5 số học sinh đạt điểm khá.

a) Tính số học viên đạt điểm tốt và số học sinh đạt điểm khá.

b) Tính số học sinh đạt điểm trung bình cùng số học sinh đạt điểm yếu, biết rằng 3/5 số học viên đạt điểm trung bình bởi 2/3 số học viên đạt điểm yếu.

Xem thêm: Thợ Sửa Chữa Điện Nước Tại Kim Giang 0963, Sửa Chữa Điện Nước Tại Kim Giang 0989 34 9876


Câu 4: (3 điểm)

Một căn vườn hình chữ nhật có chiều nhiều năm gấp 3 chiều rộng. Hỏi diện tích s khu vườn đó hiểu được nếu tăng chiều dài lên 5 m và sút chiều rộng đi 5 m thì diện tích giảm đi 225 m2.