Điều Hành Tác Nghiệp Hà Tĩnh

     

Ban hành khí cụ về quản lý, sử dụng khối hệ thống thư năng lượng điện tử trong các cơ quan đơn vị nước trên địa phận tỉnh Hà Tĩnh

___________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: điều hành tác nghiệp hà tĩnh

ban hành kèm theo ra quyết định này chế độ về cai quản lý, sử dụng khối hệ thống thư điện tử trong các cơ quan bên nước trên địa phận tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. hệ thống thư năng lượng điện tử trong số cơ quan bên nước sử dụng địa chỉ http://mail.hatinh.gov.vn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày tính từ lúc ngày ban hành.

Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, giám đốc Sở thông tin và Truyền thông, Giám đốc các sở, Thủ trưởng những ban, ngành, đoàn thể cấp cho tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, tp và cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh giấc căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNKT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Thiện

QUY ĐỊNH

Về quản lí lý, sử dụng khối hệ thống thư năng lượng điện tử trong các cơ quan bên nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

(Ban hành kèm theo đưa ra quyết định số:43/2009/QĐ-UBND ngày 17 /12/2009 của Ủy ban dân chúng tỉnh Hà Tĩnh)

_____________

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng người sử dụng áp dụng

1. Khối hệ thống thư năng lượng điện tử của tỉnh tp. Hà tĩnh (http://mail.hatinh.gov.vn) là yếu tố của hệ thống thông tin năng lượng điện tử tỉnh Hà Tĩnh.

2. Hệ thống thư năng lượng điện tử của tỉnh hà tĩnh được tạo nhằm phục vụ cán bộ, công chức, viên chức trong những cơ quan liêu hành chủ yếu Nhà nước trên địa bàn tỉnh (bao gồm những sở, ban, ngành, UBND những cấp; những cơ quan trình độ giúp câu hỏi cho UBND những cấp và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc) trong bài toán gửi, nhận thông tin dưới dạng thư năng lượng điện tử qua mạng Internet, giao hàng công tác chăm môn, nghiệp vụ theo tác dụng nhiệm vụ được phân công.

3. Mức sử dụng này vận dụng cho toàn bộ các cơ sở Nhà nước thuộc tỉnh và các cán bộ, công chức, viên chức trong những cơ quan đơn vị nước khi tham gia khai thác khối hệ thống thư năng lượng điện tử của tỉnh giấc Hà Tĩnh.

Điều 2. Cấu hình thiết lập và vận hành

1. Khối hệ thống thư điện tử tỉnh tp. Hà tĩnh được tùy chỉnh cấu hình và quản lý và vận hành trên mạng Internet.

2. Khối hệ thống thư năng lượng điện tử được đặt tên thống độc nhất trong tỉnh có dạng: XXX
hatinh.gov.vn được lao lý như sau:

a. Hộp thư giành cho các cơ sở Nhà nước của tỉnh còn gọi là hộp thư 1-1 vị: tendonvi
hatinh.gov.vn (trong đó: tendonvi được ký hiệu viết tắt các chữ mẫu đầu của tên tương đối đầy đủ của đối kháng vị).

b. Vỏ hộp thư giành cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh: hovaten.tendonvi
hatinh.gov.vn (trong đó: đặt khá đầy đủ họ với tên, viết ngay thức thì và không tồn tại dấu).

3. Mọi tin tức cá nhân, tổ chức triển khai khi đăng ký sử dụng vỏ hộp thư điện tử của tỉnh giấc được lưu trữ trong một cơ sở tài liệu đặt tại sản phẩm chủ thiết đặt hệ thống thư điện tử (Mail Server) của tỉnh hotline là “Danh bạ vỏ hộp thư năng lượng điện tử” tỉnh.

Điều 3. Các loại văn phiên bản được hội đàm qua hệ thống thư điện tử giữa các cá nhân, tổ chức triển khai trong cơ quan.

Nội dung này bảo đảm phù phù hợp với điều khiếu nại thực tế buổi giao lưu của cơ quan trên cơ sở biện pháp chung tại chỉ thị số 34/2008/CT-TTg của Thủ tướng bao gồm phủ, cụ thể như sau:

1. Gửi, nhận qua hệ thống thư năng lượng điện tử các loại văn bản: lịch công tác của cơ quan, những tài liệu trao đổi ship hàng công việc, tài liệu giao hàng các cuộc họp, đông đảo văn bản gửi đến các cơ quan nhằm biết, để báo cáo (trừ đều văn phiên bản mật và rất nhiều nơi đã thực thi các hệ thống thông tin điện tử không giống hỗ trợ).

2. Khích lệ tận dụng khối hệ thống thư điện tử nhằm gửi, nhận các loại văn bản: thư mời, công văn, báo cáo các cấp, những tin tức chỉ đạo, quản lý của lãnh đạo và các văn phiên bản khác. Phần nhiều văn bản được chuyển qua hệ thống thư năng lượng điện tử phù hợp với vẻ ngoài của quy định về thanh toán điện tử có mức giá trị pháp luật tương đương cùng với văn phiên bản giấy trong thanh toán giữa các cơ quan đơn vị nước và ban ngành gửi không phải gửi thêm văn bản giấy.

Chương II

TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ

Điều 4. Trách nhiệm của những đơn vị quản ngại lý, sử dụng hệ thống thư điện tử.

1. Văn phòng ubnd tỉnh:

a) chỉ huy Trung tâm công văn - Tin học thuộc Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện:

- tổ chức quản trị kỹ thuật hệ thống thư năng lượng điện tử:

+ cai quản trị hệ thống thư năng lượng điện tử, bảo đảm an toàn cho hệ thống vận động liên tục 24h/ngày, 7 ngày/tuần.

+ bảo vệ an toàn, bảo mật thông tin thông tin so với hệ thống thư điện tử theo chính sách mật, thống trị quyền truy cập của những cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong số cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh;

+ thiết lập hệ thống phòng chống virus tin học so với hệ thống thư năng lượng điện tử của tỉnh, xóa sổ các thư rác;

+ sinh sản lập chế độ lưu trữ dự trữ thông tin.

- thống trị danh bạ vỏ hộp thư điện tử, có thể chấp nhận được đăng nhập, sửa thay đổi hoặc đào thải các vỏ hộp thư năng lượng điện tử vào Danh bạ vỏ hộp thư điện tử theo lao lý tại Điều 5;

- chế tạo kế hoạch và tổ chức hướng dẫn những cơ quan, đối kháng vị, cán bộ, công chức tham gia thực hiện khai thác, sử dụng khối hệ thống thư điện tử đúng quy trình, đúng mục đích;

- xây dừng dự toán ngân sách đầu tư hàng năm phục vụ hoạt động quản lý, vận hành, tăng cấp và phân phát triển khối hệ thống thư năng lượng điện tử gửi Sở tin tức và truyền thông media tổng đúng theo trình cấp gồm thẩm quyền phê coi xét theo quy định.

b) Chỉ đạo thành phần Văn thư của Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh và văn phòng và công sở UBND các cấp tăng cường khai thác, thực hiện hộp thư điện tử nhằm trao đổi các văn phiên bản như mức sử dụng tại Điều 3 - cách thức này.

c) Phối phù hợp với Sở thông tin và truyền thông kiểm tra, đôn đốc việc tiến hành sử dụng hệ thống thư năng lượng điện tử của những cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

2. Sở tin tức và Truyền thông: chịu trách nhiệm cai quản Nhà nước về vỏ hộp thư năng lượng điện tử mail.hatinh.gov.vn, cụ thể:

a) lãnh đạo xây dựng và thẩm định và đánh giá kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về nâng cấp, hoàn thiện hộp thư; lý giải tiêu chuẩn, chuyên môn chuyên môn nhiệm vụ về công nghệ thông tin đôi cùng với cán cỗ Quản trị mạng với Văn thư khai thác, thực hiện hộp thư tại các cơ quan, đối chọi vị.

b) Kiểm tra, thanh tra cách xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng hộp thư không đúng quy định, phạm luật quy định này và những văn bạn dạng khác ở trong phòng nước.

c) Định kỳ 3 tháng, 6 tháng, năm tổ chức đánh giá, rà soát việc tiến hành quy định; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá thể thực hiện xuất sắc và xử trí kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

d) chỉ đạo thực hiện an ninh thông tin theo những quy định hiện nay hành.

e) chỉ huy việc triển khai các phân tích kết nối giữa hộp thư năng lượng điện tử mail.hatinh.gov.vn cùng với các ứng dụng điều hành tác nghiệp không giống nhằm bảo vệ thống nhất, thuận tiện, tác dụng trong quy trình trao đổi thông tin.

g xúc tiến quá trình chứng thực chữ cam kết số nhằm bảo vệ tính đúng theo pháp của các văn bạn dạng trao đổi thông qua hộp thư năng lượng điện tử.

3. Các cơ quan nhà nước trực thuộc tỉnh:

b) Đôn đốc, khám nghiệm cán bộ, công chức của đơn vị chức năng mình vào việc sử dụng và tiến hành nghiêm những quy định về sử dụng thư điện tử thức giấc Hà Tĩnh.

c) thống trị và sử dụng hộp thư năng lượng điện tử nhằm trao đổi tin tức với những tổ chức, cá nhân và chịu trách nhiệm về văn bản thông tin, bảo vệ sự bí mật của password truy nhập thư năng lượng điện tử.

Xem thêm: Cách Nấu Bột Cho Bé 5 Tháng Tuổi Dễ Nhất, Cách Nấu Bột Ăn Dặm Cho Bé 4

Điều 5. Cấp và quản lí lý địa chỉ cửa hàng thư năng lượng điện tử

1. Trường phù hợp cán bộ, công chức new được tuyển dụng: sau thời điểm có ra quyết định tuyển dụng hoặc đón nhận cán bộ, Thủ trưởng cơ quan chủ chốt phải gồm văn bản đề nghị cấp mới địa chỉ cửa hàng thư điện tử được cán bộ, công chức, viên chức giữ hộ Trung tâm công báo - Tin học với Sở thông tin và Truyển thông.

2. Trường hợp cán bộ, công chức gửi công tác ra ngoài tỉnh hoặc nghỉ hưu: sau khoản thời gian có đưa ra quyết định nghỉ hưu hoặc chuyển công tác ra phía bên ngoài tỉnh, Thủ trưởng cơ quan cai quản cán bộ, công chức kia phải tất cả văn bạn dạng thông báo giữ hộ 2 đơn vị chức năng tại Khoản 1, Điều 5 phương tiện này để xóa showroom thư năng lượng điện tử của cán bộ, công chức này ra khỏi khối hệ thống thư điện tử của tỉnh.

Điều 6. Trách nhiệm của người sử dụng hộp thư năng lượng điện tử cá nhân.

Cán bộ, công chức, viên chức của thức giấc được cấp hộp thư năng lượng điện tử cá thể có trách nhiệm:

1. Đổi mật khẩu ban đầu được cấp nhằm mục tiêu bảo mật thông tin. Trường hợp quên mật khẩu đề nghị báo ngay đến Trung chổ chính giữa Công báo- Tin học nhằm được biến đổi mật khẩu. Đồng thời đảm bảo an toàn mật khẩu áp dụng hộp thư năng lượng điện tử, ko được cung cấp mật khẩu hoặc để lộ mật khẩu cho người khác.

2. Cai quản và lưu lại trữ những thư năng lượng điện tử của cá nhân.

3. Phụ trách về văn bản thông tin của mình gửi lên mạng.

4. Không truy cập vào vỏ hộp thư của người khác với không để người khác sử dụng địa chỉ, hộp thư điện tử của mình.

5. Thực hiện đúng quy trình, mục đích của khối hệ thống thư điện tử của tỉnh. Nghiêm cấm sử dụng khối hệ thống thư năng lượng điện tử của tỉnh để gửi, nhận các nội dung tin tức trái với các quy định trên Điều 1 của luật pháp này.

6. Ko phát tán thư rác hoặc các thư năng lượng điện tử không đúng mục đích của khối hệ thống thư tín điện tử tỉnh tp. Hà tĩnh thông qua địa chỉ cửa hàng sử dụng của mình.

7. Khi phát hiện tất cả lỗi hoặc sự cố gắng về hệ thống thư điện tử phải báo cáo cho Trung tâm công văn - Tin học để khắc phục, sữa chữa.

8. Không thực hiện hộp thư đăng ký ở các hệ thống thư điện tử khác (như Yahoo, hotmail, gmail,…) nhằm trao đổi các bước giữa các cơ quan bên nước trên mạng.

Điều 7. Trách nhiệm của người tiêu dùng hộp thư năng lượng điện tử của đơn vị.

1. Vỏ hộp thư đơn vị chức năng là một số loại hộp thư thiết yếu thống để đơn vị trao đổi thông tin của 1-1 vị.

2. Vỏ hộp thư đơn vị do Thủ trưởng đối kháng vị làm chủ hoặc ủy quyền bởi văn bản cho fan có trách nhiệm trong solo vị quản lý (Phó Thủ trưởng; Chánh công sở hoặc Văn thư).

3. Người tiêu dùng hộp thư đơn vị chức năng chỉ được sử dụng hộp thư đơn vị để trao đổi những văn bạn dạng đã được thủ trưởng đơn vị chức năng phê duyệt.

4. Khi biến đổi vị trí công tác, thủ trưởng đơn vị có nhiệm vụ bàn giao hộp thư, mật khẩu và toàn cục nội dung tài liệu có trong vỏ hộp thư của đối chọi vị cho những người có trách nhiệm tiếp nhận.

5. Khi nhận ra thư năng lượng điện tử gởi vào địa chỉ cửa hàng thư của đơn vị thì Thủ trưởng đơn vị (hoặc fan được Thủ trưởng đơn vị ủy quyền) phải có trách nhiệm xử lý kịp thời.

Điều 8. Vẻ ngoài về câu hỏi gửi văn bạn dạng điện tử qua khối hệ thống thư điện tử.

1. Những văn phiên bản trao đổi trên hệ thống thư điện tử phải sử dụng bộ mã các ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn chỉnh UNICODE/TCVN 6909.

2. Khi thi công văn bản giấy (trừ phần đa văn bản mật) ngoài việc gửi văn bản tới địa điểm nhận theo phong cách thông thường, yêu cầu gửi văn bản điện tử (tương ứng câu chữ văn phiên bản giấy sẽ được ban hành chính thức) vào add thư năng lượng điện tử của cơ quan, đơn vị chức năng theo “nơi nhận” của Văn bản.

Điều 9. Tự soát sổ hộp thư điện tử.

1. Đối với add thư của 1-1 vị: Một ngày chất vấn thư tối thiểu 02 lần vào đầu giờ buổi sớm và vào đầu giờ buổi chiều theo giờ đồng hồ hành chính.

2. Đối với địa chỉ cửa hàng thư của cán bộ, công chức: Một ngày khám nghiệm thư tối thiểu 01 lần theo ngày làm việc của giờ hành chính.

Điều 10. Công tác tự kiểm tra, report tình hình sử dụng khối hệ thống thư điện tử:

1. Các sở, ban, ngành cung cấp tỉnh với Uỷ ban nhân dân những cấp phải liên tiếp kiểm tra, đánh giá việc thực hiện thư năng lượng điện tử của cán bộ, công chức, viên chức, xem đấy là trách nhiệm của cán bộ, công chức vào việc nâng cao hiệu trái hoạt động, cách tân hành chính, thực hành thực tế tiết kiệm. Chu đáo đưa hoạt động này vào một tiêu chuẩn thi đua nhằm bình xét khen thưởng cuối năm.

2. Định kỳ 06 mon một lần cùng khi gồm yêu cầu bất chợt xuất các cơ quan, đơn vị chức năng có trách nhiệm report Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình, tác dụng thực hiện mức sử dụng này trải qua Sở thông tin và Truyền thông.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. các cơ quan tiền hành chính Nhà nước trên địa bàn có nhiệm vụ tổ chức thực hiện thực hiện xuất sắc Quy đinh này. Các cơ quan, đối chọi vị, cán bộ, công chức, viên chức nào vi phạm Quy định này có khả năng sẽ bị xử lý theo biện pháp của lao lý hiện hành.

Điều 12. Sở Tài chính, Sở kế hoạch và Đầu tư địa thế căn cứ kế hoạch, nguồn ngân sách và chi phí được Ủy ban nhân dân tỉnh phê trông nom hàng năm, phối hợp với Sở tin tức và Truyền thông bố trí kinh phí tổn cho việc quản lý, sử dụng, quản lý và vận hành và phân phát triển hệ thống thư năng lượng điện tử của tỉnh.

Xem thêm: Thanh Lý Bàn Bóng Bàn Cũ Giá Rẻ, Thanh Lý Bàn Bóng Bàn Cũ Tại Hà Nội

Trong quá trình thực hiện, nếu gồm những vấn đề vướng mắc đề nghị sửa đổi, té sung, các đơn vị gửi đề đạt về Sở tin tức và truyền thông để tổng hợp report Ủy ban dân chúng tỉnh coi xét, quyết định./.