Đường Đi Của Vòng Tuần Hoàn Nhỏ

     

+ Máu trong vòng tuần hoàn bé dại được bước đầu từ chổ chính giữa thất đề nghị (1) -> qua đụng mạch phổi (2) -> mao quản phổi (3) -> tĩnh mạch máu phổi (4) -> trở về chổ chính giữa nhĩ trái (5). 

+ Máu trong tầm tuần hoàn lớn được bắt đầu từ trung tâm thất trái (6) -> động mạch chủ (7) -> tới các mao mạch phần trên cơ thể (8) và các mao mạch phần dưới cơ thể (9) -> qua tĩnh mạch chủ trên (10) và tĩnh mạch công ty dưới (11) -> trở về chổ chính giữa nhĩ nên (12).
Bạn đang xem: đường đi của vòng tuần hoàn nhỏ

- Vai trò hầu hết của tim: co bóp sinh sản lực đẩy huyết đi qua các hệ mạch. Vai trò chủ yếu của hệ mạch: dẫn ngày tiết từ tim (tâm thất) tới các tế bào của cơ thể, rồi lại từ những tế bào quay trở lại tim (tâm nhĩ).
*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*Xem thêm: Cách Đặt Câu Hỏi Có Cụm Từ Ở Đâu Trong Những Câu Sau: Em Hãy Dùng Cụm Từ

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp tranhcatphuongvy.vn
Xem thêm: 2 Năm Là Bao Nhiêu Giây - 1 Năm Có Bao Nhiêu Tuần, Quý, Giờ, Phút, Giây

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện tranhcatphuongvy.vn. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép tranhcatphuongvy.vn gửi các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.