LỊCH SỬ LỚP 10 BÀI 15

     
*

*

Lý thuyết Sử 10: bài bác 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ cố gắng kỉ II TCN mang đến đầu cầm cố kỉ X)


Bài 15: Thời Bắc ở trong và những cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ cố gắng kỉ II TCN mang đến đầu núm kỉ X)

*

I. Chế độ cai trị của những triều đại phong kiến phương Bắc với những biến đổi trong tởm tế, văn hóa, buôn bản hội Việt Nam

1. Chính sách cai trị

a. Tổ chức cỗ máy cai trị

- đơn vị Triệu chia thành 2 quận, sáp nhập vào quốc gia Nam Việt.

Bạn đang xem: Lịch sử lớp 10 bài 15

- công ty Hán chia thành 3 quận, sáp nhập vào bộ Giao Chỉ thuộc với một vài quận của Trung Quốc.

- đơn vị Tùy, Đường chia thành nhiều châu.Từ sau khởi nghĩa hai bà trưng năm 40, chính quyền đô hộ cứ quan lại giai cấp đến cấp cho huyện (Trực trị).

- các triều đại phong con kiến phương Bắc từ đơn vị Triệu, Hán, Tùy, Đường rất nhiều chia vn thành những quận, thị xã cử quan lại kẻ thống trị đến cấp huyện.

- mục tiêu của phong kiến phương Bắc là sáp nhập giang sơn Âu Lạc cũ vào phiên bản đồ Trung Quốc.

b. Chủ yếu sách tách bóc lột về kinh tế và đồng nhất về văn hóa.

* thiết yếu sách tách bóc lột về kinh tế

- tiến hành chính sách tách bóc lột, cống nạp nặng nề nề.

- vắt độc quyền muối với sắt.

- quan liêu lại đô hộ bạo ngược thụt két ra sức bóc tách lột dân chúng để triển khai giàu.

* cơ chế đồng hóa về văn hóa.

- lan truyền Nho giáo, mở lớp dạy dỗ chữ nho.

- Bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục, tập tiệm theo bạn Hán.

- Đưa người Hán vào sinh sống cùng tín đồ Việt.

- nhằm mục đích mục thực sự hiện âm mưu đồng hóa dân tộc Việt Nam.

* chính quyền đô hộ còn áp dụng điều khoản hà khắc với thẳng tay đàn áp các cuộc tranh đấu của quần chúng ta.

Xem thêm: Nhận Biết Độ Tuổi Mãn Kinh Của Phụ Nữ Là Bao Nhiêu Và Cách Để Trì Hoãn?

2. Những biến đổi về tởm tế, văn hoá với xã hội

a. Về gớm tế

* vào nông nghiệp:

- dụng cụ sắt được áp dụng phổ biến.

- công cuộc khai hoang được đẩy mạnh.

- giao thông đường thủy được mở mang.

⇒ Năng suất lúa tăng rộng trước.

* thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại có sự biến đổi đáng kể.

- Nghề cũ cải cách và phát triển hơn: Rèn sắt, khai thác vàng bạc tình làm đồ vật trang sức.

- một trong những nghề mới mở ra như làm giấy, có tác dụng thủy tinh.

- Đường giao thông vận tải thủy bộ giữa các quận, vùng hình thành.

b. Về văn hóa truyền thống - làng mạc hội

* Về văn hóa:

- Một phương diện ta tiếp thu đầy đủ yếu tố lành mạnh và tích cực của văn hóa Trung Hoa thời Hán - Đường như ngôn ngữ, văn tự.

- bên cạnh đó nhân dân ta vẫn giữ được phong tục,tập quán: nhuộm răng, ăn trầu, làm cho bánh chưng, bánh dày, kính trọng phụ nữ.

- dân chúng ta không biến thành đồng hóa.

* Về buôn bản hội có chuyển biến:

- tình dục xã hội là quan hệ nam nữ giữa quần chúng với chính quyền đô hộ (thường xuyên căng thẳng).

- Đấu tranh kháng đô hộ.

Xem thêm: Câu Hỏi Trường Hợp Nào Sau Đây Không Tạo Ra Kim Loại ? Trường Hợp Nào Sau Đây Không Tạo Ra Kim Loại

- Ở một vài nơi nông dân thoải mái bị nông nô hóa, bị bóc lột theo phong cách địa đánh phong kiến.

Xem tiếp: kim chỉ nan Sử 10 bài 16. Thời Bắc thuộc và những cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (tiếp theo)