NGÀNH TRỒNG TRỌT NƯỚC TA HIỆN NAY LÀ

     

Trong ngành trồng trọt ở nước ta hiện nay, xu hướng là bớt tỉ trọng cây lương thực, tăng tỉ trọng cây công nghiệp, nhằm:
Bạn đang xem: Ngành trồng trọt nước ta hiện nay là

Cây công nghiệp (đặc biệt là cây công nhân lâu năm) có giá trị nhích cao hơn thị trường, là mặt hàng được truy tìm ở các nước tất cả nền kinh tế tài chính phát triển. Việc trở nên tân tiến cây công nghiệp thọ năm, góp phần đem lại nguồn thu ngoại tệ lớn, làm tăng giá trị kinh tế.

Do đó, vấn đề tăng tỉ trọng cây công nghiệp sẽ đóng góp phần làm mang đến nền nông nghiệp, chuyển từ nông nghiệp trồng trọt thuần nông, sang cấp dưỡng hàng hóa, thỏa mãn nhu cầu nhu ước của thị trường.


*
*
*
*
*
*
*
*

Căn cứ vào Atlat Địa lí vn trang 17, những trung tâm kinh tế có quy mô trên 100 nghìn tỉ đồng là:
Xem thêm: Soạn Sử Bài 7 Lớp 11 Bài 7: Những Thành Tựu Văn Hóa Thời Cận Đại

Căn cứ vào Atlat Địa lí nước ta trang 17, tỉnh/thành phố bao gồm GDP bình quân tính theo đầu người trong năm 2007 từ 15 -18 triệu đồng là:


Căn cứ vào Atlat Địa lí vn trang 17, khu kinh tế ven đại dương Dung Quất vùng Duyên hải nam giới Trung bộ thuộc tỉnh:


Căn cứ vào biểu đồ cơ cấu GDP phân theo khoanh vùng kinh tế của Atlat Địa lí nước ta trang 17, dìm xét nào tiếp sau đây không đúng về sự việc chuyển dịch GDP:
Xem thêm: Soạn Anh Văn 9 Unit 7 Getting Started Unit 7 Trang 6, Soạn Anh 9: Unit 7

Trong ngành trồng trọt ở nước ta hiện nay, xu thế là giảm tỉ trọng cây lương thực, tăng tỉ trọng cây công nghiệp, nhằm:


Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu giá bán trị sản xuất nông nghiệp

(Đơn vị: %)

*

Biểu đồ phù hợp thể hiện sự gửi dịch cơ cấu tổ chức giá trị sản xuất nông nghiệp là: