Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên Tập 1

     

You are here

Trang nhà » Ngôi Nhà nhỏ tuổi Trên Thảo Nguyên (Toàn tập) » Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên - Tập 01: Ngôi nhà nhỏ ở Big Woods


Bạn đang xem: Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên tập 1

*Xem thêm: Bài Soạn Bài Sống Chết Mặc Bay Ngữ Văn Lớp 7 4), Bài Soạn Siêu Ngắn: Sống Chết Mặc Bay

Vào cuối trong năm 1870, bầy sói, báo và rất nhiều chú gấu còn lang thang một trong những khu rừng sâu ở Wisconsin, nước Mỹ. Giữa không bến bờ đại nghìn ấy, Laura Ingalls sống với ba mẹ, chị gái Mary với em bé xíu Carrie, trong một ngôi nhà bằng gỗ nhỏ dại xinh. Sản phẩm ngày, bố thường đi săn cùng đi để bẫy; còn người mẹ thì làm bơ cùng pho non cho các bạn ăn. Cùng rồi lúc bóng tối tràn xuống, vào ngôi nhà nhỏ dại kia, mặt lò sưởi ấm áp, cả mái ấm gia đình cùng quây quần nhằm lắng nghe tiếng bọn và giọng hát chậm lại của ba…Qua từng trang viết lay động, bạn đọc như được sống thuộc gia đình nhỏ tuổi hạnh phúc an toàn ấy với vai trung phong hồn rộng lớn mở hòa điệu cùng vạn vật thiên nhiên rộng lớn...
Xem thêm: Lesson 3 Unit 19 Lớp 4 Lesson 3 Trang 62, Tiếng Anh Lớp 4 Unit 19 Lesson 3 Trang 62

- Choose -Ngôi Nhà nhỏ tuổi Trên Thảo Nguyên (Toàn tập)- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên - Tập 01: Ngôi nhà bé dại ở Big Woods-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 1) - Chương 01-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 1) - Chương 02-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 1) - Chương 03-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 1) - Chương 04-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 1) - Chương 05-- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên (Tập 1) - Chương 06-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 1) - Chương 07-- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên (Tập 1) - Chương 08-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 1) - Chương 09-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 1) - Chương 10-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 1) - Chương 11-- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên (Tập 1) - Chương 12-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 1) - Chương 13 (Hết tập 1)- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên - Tập 02: Ngôi nhà nhỏ tuổi trên đồng cỏ-- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên (Tập 2) - Chương 01-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 2) - Chương 02 - 03-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 2) - Chương 04-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 2) - Chương 05-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 2) - Chương 06-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 2) - Chương 07-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 2) - Chương 08 - 09-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 2) - Chương 10 - 11-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 2) - Chương 12 - 13-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 2) - Chương 14-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 2) - Chương 15-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 2) - Chương 16 - 17-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 2) - Chương 18 - 19-- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên (Tập 2) - Chương đôi mươi - 21-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 2) - Chương 22-- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên (Tập 2) - Chương 23 - 24-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 2) - Chương 25 - 26 (Hết)- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên - Tập 03: Cậu bé xíu nhà nông-- Ngôi nhà nhỏ bên trên thảo nguyên (Tập 3) - Chương 01 - 02-- Ngôi nhà nhỏ bên trên thảo nguyên (Tập 3) - Chương 03 - 04-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 3) - Chương 05 - 06-- Ngôi nhà nhỏ bên trên thảo nguyên (Tập 3) - Chương 07 - 08-- Ngôi nhà nhỏ bên trên thảo nguyên (Tập 3) - Chương 09 - 10-- Ngôi nhà nhỏ bên trên thảo nguyên (Tập 3) - Chương 11 - 12-- Ngôi nhà nhỏ bên trên thảo nguyên (Tập 3) - Chương 13 - 14-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 3) - Chương 15 - 16-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 3) - Chương 17-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 3) - Chương 18-- Ngôi nhà nhỏ bên trên thảo nguyên (Tập 3) - Chương 19 - 20-- Ngôi nhà nhỏ bên trên thảo nguyên (Tập 3) - Chương 21-- Ngôi nhà nhỏ bên trên thảo nguyên (Tập 3) - Chương 22 - 23-- Ngôi nhà nhỏ bên trên thảo nguyên (Tập 3) - Chương 24 - 25 - 26-- Ngôi nhà nhỏ bên trên thảo nguyên (Tập 3) - Chương 27-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 3) - Chương 28 - 29 (Hết)- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên - Tập 04: bên dòng Rạch Mận-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 4) - Chương 01 - 02 - 03 - 04-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 4) - Chương 05 - 06 - 07-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 4) - Chương 08 - 09 - 10 - 11-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 4) - Chương 12 - 13 - 14-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 4) - Chương 15 - 16 - 17-- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên (Tập 4) - Chương 18 - 19 - 20-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 4) - Chương 21 - 22 - 23-- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên (Tập 4) - Chương 24 - 25-- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên (Tập 4) - Chương 26 - 27 - 28-- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên (Tập 4) - Chương 29 - 30-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 4) - Chương 31 - 32-- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên (Tập 4) - Chương 33 - 34 - 35-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 4) - Chương 36 - 37 - 38-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 4) - Chương 39 - 40 - 41 (Hết)- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên - Tập 05: Ven bờ hồ nước bạc-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 5) - Chương 01 - 02-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 5) - Chương 03 - 04-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 5) - Chương 05 - 06-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 5) - Chương 07-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 5) - Chương 08 - 09-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 5) - Chương 10-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 5) - Chương 11 - 12-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 5) - Chương 13 - 14-- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên (Tập 5) - Chương 15 - 16 - 17-- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên (Tập 5) - Chương 18 - 19 - 20-- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên (Tập 5) - Chương 21-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 5) - Chương 22-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 5) - Chương 23 - 24-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 5) - Chương 25 - 26-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 5) - Chương 27 - 28-- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên (Tập 5) - Chương 29-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 5) - Chương 30 - 31 - 32 (Hết)- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguyên - Tập 06: ngày đông bất tận-- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên (Tập 6) - Chương 01-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 6) - Chương 02-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 6) - Chương 03 - 04-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 6) - Chương 05 - 06-- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên (Tập 6) - Chương 07 - 08-- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên (Tập 6) - Chương 09-- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên (Tập 6) - Chương 10 - 11-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 6) - Chương 12 - 13-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 6) - Chương 14 - 15-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 6) - Chương 16 - 17-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 6) - Chương 18-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 6) - Chương 19 - 20-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 6) - Chương 21-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 6) - Chương 22-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 6) - Chương 23 - 24-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 6) - Chương 25 - 26-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 6) - Chương 27-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 6) - Chương 28 - 29-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 6) - Chương 30 - 31-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 6) - Chương 32 - 33 (Hết)- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên - Tập 07: Thị trấn nhỏ tuổi trên thảo nguyên-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 7) - Chương 01 - 02-- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên (Tập 7) - Chương 03 - 04-- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên (Tập 7) - Chương 05 - 06-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 7) - Chương 07-- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên (Tập 7) - Chương 08 - Phần 1-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 7) - Chương 08 - Phần 2-- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên (Tập 7) - Chương 09 - Phần 1-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 7) - Chương 09 - Phần 2-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 7) - Chương 10-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 7) - Chương 11-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 7) - Chương 12 - 13-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 7) - Chương 14-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 7) - Chương 15-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 7) - Chương 16-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 7) - Chương 17 - 18-- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên (Tập 7) - Chương 19-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 7) - Chương 20-- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên (Tập 7) - Chương 21-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 7) - Chương 22 - 23-- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên (Tập 7) - Chương 24-- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên (Tập 7) - Chương 25 (Hết)- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguyên - Tập 08: hồ hết ngày hạnh phúc-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 8) - Chương 01-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 8) - Chương 02-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 8) - Chương 03-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 8) - Chương 04-- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên (Tập 8) - Chương 05 - 06-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 8) - Chương 07 - 08-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 8) - Chương 09 - 10 - 11-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 8) - Chương 12 - 13-- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên (Tập 8) - Chương 14-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 8) - Chương 15 - 16-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 8) - Chương 17 - 18-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 8) - Chương 19-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 8) - Chương 20-- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên (Tập 8) - Chương 21-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 8) - Chương 22 - 23-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 8) - Chương 24 - 25-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 8) - Chương 26 - 27 - 28-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 8) - Chương 29 - 30-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 8) - Chương 31 - 32-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 8) - Chương 33 (Hết)- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên - Tập 09: tư năm đầu-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 9) - Chương 01 phần 1-- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên (Tập 9) - Chương 01 phần 2-- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên (Tập 9) - Chương 01 phần 3-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 9) - Chương 02-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 9) - Chương 03-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 9) - Chương 04 phần 1-- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên (Tập 9) - Chương 04 phần 2 (Hết)- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguyên - Tập 10: trên đường về-- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên (Tập 10) - Chương 1-- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên (Tập 10) - Chương 2 phần 1-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 10) - Chương 2 phần 2-- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên (Tập 10) - Chương 2 phần 3-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 10) - Chương 3 phần 1-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 10) - Chương 3 phần 2 (Hết)- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên - Tập 11: Thư miền Tây-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 11) - Lời mở đầu-- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên (Tập 11) - Chương 1-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 11) - Chương 2 phần 1-- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên (Tập 11) - Chương 2 phần 2-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 11) - Chương 2 phần 3-- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên (Tập 11) - Chương 2 phần 4-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 11) - Chương 2 phần 5-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 11) - Chương 2 phần 6 (Hết)