Số tự nhiên nhỏ nhất chia hết cho 2; 3; 5 và 9 là:

     

Tìm số tự nhiên X nhỏ tuổi nhất nhưng mà X chia 2 dư 1, chia 5 dư 1, phân tách 7 dư 3 và phân chia hết cho 9. Đây là dạng toán chia hết quen thuộc với các bạn học sinh. Bài bác toán đòi hỏi sự áp dụng linh hoạt các dấu hiệu phân chia hết đang học. Từ đó giúp các bạn học sinh ghi nhớ bài bác và rất có thể áp dụng những kiến thức này vào giải toán.

Bạn đang xem: Số tự nhiên nhỏ nhất chia hết cho 2; 3; 5 và 9 là:

Đối với từng số tự nhiên lại tất cả những dấu hiệu chia hết khác nhau, do vậy đề nghị đòi hỏi các bạn học sinh ghi nhớ những tín hiệu này. Một bí quyết ghi nhớ hữu dụng đó đó là luyện đề. tranhcatphuongvy.vn gởi đến các bạn đọc việc dạng phân chia hết thường chạm mặt dưới đây.


Bài toán chia hết

2. Dạng toán chia hết, những dấu hiệu chia hết

1. Tìm kiếm số tự nhiên X nhỏ tuổi nhất mà X phân chia 2 dư 1, phân chia 5 dư 1, chia 7 dư 3 và chia hết đến 9

Số trường đoản cú nhiên có một chữ số phân chia hết cho 9 là 9. Ta thấy 9 không thỏa mãn yêu cầu đưa ra => X ko phài là số có một chữ số.

Gọi X là

*
(a ≠ 0)

Ta có:

X phân chia 2 dư 1 => X là số lẻ, gồm tận thuộc là 1,3,5,7,9


X phân chia 5 dư 1 => X có tận cùng là 1, 6

Từ 2 điều bên trên ta gồm X gồm chữ số hàng đơn vị là 1 trong b = 1

X chia hết mang lại 9 => a + b là một số phân chia hết mang đến 9 trong đó b = 1. Để X nhỏ dại nhất thì a + b nhỏ tuổi nhất

a + b = 9 => a = 8, b = 1 => ab = 81. Số 81 không thỏa mãn nhu cầu yêu ước của đề ra (vì 81 chia 7 dư 4)

=> X là số gồm 3 chữ số:

*
trong những số đó c + d = 8

Để X nhỏ tuổi nhất thì c = 1 => d = 7

Thử vào việc ta gồm 171 thỏa mãn yêu mong đề ra

=> Số tự nhiên cần kiếm tìm là 171

2. Dạng toán phân chia hết, những dấu hiệu phân tách hết

2.1 tín hiệu chia hết mang lại 2

Một số phân chia hết đến 2 lúc số sẽ là số chẵn (có chữ số hàng đơn vị là 0, 2, 4, 6, 8)

Ví dụ: 4, 16, 88...

Xem thêm: 5 Ways My Downstairs Neighbor Is Driving Me Crazy (And 3 Ways I Pay It Back)

2.2 dấu hiệu chia hết mang đến 5

Một số chia hết mang lại 5 lúc số đó tất cả tận cùng là 0, 5

Ví dụ: 15, 70...

2.3 tín hiệu chia hết cho 9

Một số phân tách hết mang đến 9 khi tổng những chữ số sản xuất thành số đó là một trong những chia hết mang đến 9: 9, 18, 27....

Ví dụ: Ta tất cả số 342.

Xem thêm: Nguyên Nhân Và Duyên Cớ Của Cuộc Chiến Tranh Là Gì ?

3 + 4 + 2 = 9 => 342 phân chia hết mang đến 9

2.4 dấu hiệu chia hết cho 3

Một số phân chia hết cho 3 lúc tổng những chữ số tạo thành thành số đó là một trong những chia hết mang lại 3: 3, 6, 9, 12, 18, 27....

Ví dụ: Ta bao gồm số 126

1 + 2 + 6 = 9 => 126 chia hết đến 3


Lưu ý: một trong những chia hết mang đến 9 thì tất nhiên chia hết cho 3 nhưng một số trong những chia hết mang lại 3 thì chưa chắc hẳn chia hết đến 9

2.5 dấu hiệu chia hết mang lại 4

(Đối với đều số tất cả từ 2 chữ số) một vài chia hết cho 4 khi 2 chữ số cuối của số đó sản xuất thành một số chia hết mang lại 4

Ví dụ: Ta bao gồm số 316

Xét 16 chia hết mang lại 4 => 316 chia hết đến 4