Lời người ra đi

     
Một chiều anh bước đi Em tiễn chân anh tận cuối đồi Nghe dặn lời Rằng chiến đấu đừng thoái chí lòng Rằng sóng gió đừng sờn lòng Đừng nề cực khổ ! tiết còn rơi sương còn rơi Bao lớp fan tiền tuyến đường tuôn ra ngăn quân thù giầy xéo dân ta cho một ngày mới Một mối cung cấp vui tới Xuân phơi tếch Như giòng sông Qua đại dương Qua bao gềnh cùng đá chông chênh Đấu tranh này bền lòng em ơi mới tới ngày nắng ấm Và xa xôi em lưu giữ lời Rằng mong có một ngày về Thì kungfu Đừng sờn lòng chớ nề âu sầu ... Ngày nào nghe giờ chim Ca líu lô trên nhành hoa đào Em nhủ thì thầm Rằng bóng hình người tình về Về đến bến đò đầu xóm Là tiếng anh về ! Lá kim cương rơi, mưa bi lụy rơi Bao tháng ngày hình láng xa xôi nay anh về mừng lắm anh ơi ! Ta xây đời . . . Bắt đầu Một nguồn vui . . . Cho tới Ý phơi phới Như giòng sông qua đại dương Qua bao ghềnh và đá cheo leo Gió mưa đừng sờn lòng em ơi mới đến ngày nắng ấm Và xa tít em nhớ lời Rằng mong mỏi có một ngày về Thì kungfu Đừng nản chí lòng đừng nề khổ cực . . . Với dù nơi chốn quê hay ở xa chỗ tận cuối đồi Em nhủ mình Rằng mong muốn có một ngày về Thề hành động đừng sờn lòng lòng Đừng nề khổ sở ! Súng còn vang, dân lầm than Đây mặt trận thề quyết xông pha Ánh dương khung trời Việt nhiệt tình Mong hòa bình . . . Cho tới Để toàn dân . . . Mới Sống ấm no trong thời gian ngày xanh em cùng anh đem sức tín đồ gặt sức vạn vật thiên nhiên Sống chan hòa đồng lúa nương khoai cho 1 mùa gió thắm với dâng lên bao trọng điểm hồn Đầy sức sinh sống hòa tình đời Tình phơi chim cút mừng ngày về Tràn đầy tin cẩn . . .


Bạn đang xem: Lời người ra đi

bài hát vào album
Nghe nhạc Nghe toàn bộ 31 bài.
Giang Tử & Thuỳ Dương

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Khởi Ngữ Là Gì Cho Ví Dụ Và Bài Tập Về Khởi Ngữ Lớp 9, Khởi Ngữ Là Gì

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Thiên Nhiên Châu Phi Bài 26 : Thiên Nhiên Châu Phi, Bài 26: Thiên Nhiên Châu Phi

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.