Thể tích khối tứ diện đều cạnh 2a

     
Bạn đã xem: Tính Thể Tích Của Khối Tứ Diện Đều Cạnh 2A, Tính Thể Tích Khối Tứ Diện Đều Cạnh 2A tại tranhcatphuongvy.vn

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Đáp án A

Cho tứ diện OABC bao gồm OA=a; OB=2a; OC=3ađôi một vuông góc cùng với nhau trên O. Lấy M là trung điểm của cạnh AC; N nằm tại cạnh CB làm sao cho CN=2/3 CB. Tính theo a thể tích khối chóp OAMNB

A.

Bạn đang xem: Thể tích khối tứ diện đều cạnh 2a

Đang xem: Thể tích của khối tứ diện phần đa cạnh 2a

2 a 3

B. a 3 6

C. 2 a 3 3

D. A 3 3

Cho khối nhiều diện như hình mẫu vẽ bên. Trong các số ấy ABC.A” B” C” là khối lăng trụ tam giác đều phải có tất cả những cạnh đều bằng 1, S.ABC khối chóp tam giác hầu như có kề bên SA=2/3. Mặt phẳng (SA” B” ) phân tách khối đa diện đã cho thành nhì phần. Hotline V 1 là thể tích phần khối đa diện chứa đỉnh A, V 2 là thể tích phần khối đa diện không cất đỉnh A. Mệnh đề nào dưới đây đúng

A. 72 V 1 = 5 V 2

B. 3 V 1 = V 2

C. 24 V 1 = 5 V 2

D. 4 V 1 = 5 V 2

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(2;0;-2), B(3;-2;-4), C(-2;2;0).Điểm D trong khía cạnh phẳng (Oyz)có tung độ dương với cao độ âm làm thế nào để cho thể tích của khối tứ diện ABCD bằng 2 và khoảng cách từ D cho mặt phẳng (Oxy)bằng 1 rất có thể là:

A. D 0 ; − 3 ; − 1

B. D 0 ; 1 ; − 1

C. D 0 ; 2 ; − 1

D. D 0 ; 3 ; − 1

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(2;0;-2), B(3;-1;-4), C(-2;2;0). Điểm D trong phương diện phẳng (Oyz) gồm tung độ dương làm sao cho thể tích của khối tứ diện ABCD bằng 2 và khoảng cách từ D mang lại mặt phẳng (Oxy) bởi 1 hoàn toàn có thể là:

A. D(0;-3;-1)

B. D(0;1;-1)

C.D(0;2;-1)

D.D(0;3;-1)

Cho tứ diện ABCD tất cả tam giác ABD gần như cạnh bởi 2, tam giác ABC vuông trên B, B C = 3 .Khoảng phương pháp giữa hai đường thẳng AB cùng CD bằng 3 2 .Thể tích khối tứ diện ABCD bằng

A. 3 2

B. 1 2

C. 3 6

D. 1 6

Cho A(2;1;-1), B(3,0,1), C(2;-1;3) cùng D nằm trên Oy với thể tích tứ diện ABCD bởi 3. Tọa độ của D là

A. D(0;5;0)

B. D(0;3;0)

C. C(0;-4;0) hoặc D(0;5;0)

D. (0;-2;0)

Trong không khí với hệ trục tọa độ Oxyz, cho những điểm A ( a ; 0 ; 0 ) , B ( 0 ; b ; 0 ) , C ( 0 ; 0 ; c ) , trong số đó a > 0 , b > 0 , c > 0 cùng 3 a + 1 b + 3 c = 5 . Biết khía cạnh phẳng (ABC) tiếp xúc với mặt mong (S) có phương trình là ( x – 3 ) 2 + ( y – 1 ) 2 + ( z – 3 ) 2 = 304 25 , khi đó thể tích của khối tứ diện OABC nằm trong vòng nào?

A . ( 0 ; 1 2 ) .

B. (0;1).

Xem thêm: Câu Trả Lời Heo Đất Momo Hôm Nay, Đáp Án Heo Đất Momo

C. (1;3).

D. (4;5).

Cho tứ diện phần lớn cạnh aTính thể tích V của khối tứ diện các đó

A. V = a 3 3 12

B. V = a 3 4

C. V = a 3 2 12

D.

Xem thêm: Axit Không Tan Trong Nước Là H2So4, Axit Không Tan Trong Nước Là

V = a 3 3 8

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, cho tía điểm A(0;1;0), B(2;2;2), C(-2;3;1)và đường thẳng d : x – 1 2 = y + 2 – 1 = z – 3 2 .Tìm điểm M thuộc d nhằm thể tích V của tứ diện MABC bởi 3.