TIẾNG ANH LỚP 7 UNIT 7 PROJECT SGK MỚI CHI TIẾT NHẤT

     

Phần project giúp chúng ta vận dụng những kiến thức và kỹ năng đã học tương quan đến công ty đề: Traffic (Giao thông) bao gồm việc sử dụng thông tin các biển báo giao thông, từ bỏ tay làm các biển báo nhằm trưng bày. Bài viết dưới đấy là gợi ý những bài tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 7 unit 7 project sgk mới chi tiết nhất

*

Project – Unit 7: Traffic

1. In groups, think of some traffic signs to display around your school. Use the following prompts or your own ideas. (Làm theo nhóm, hãy nghĩ về về vài biển báo đường bộ để trưng bày xung quanh trường. áp dụng những nhắc nhở hoặc những ý kiến riêng của mình)

“Go” sign (Biển báo cho đi)“One way” sign (Biển báo một chiều)"Stop” sign (Biển báo ngừng lại)Traffic light sign (Biển báo đèn giao thông)

- Should there be a tốc độ limit in the playground. (Nên có biển báo số lượng giới hạn tốc vào trong sảnh trường không?)

- Yes. (Có).

- Should there be a “one way” sign in the corridors? (Nên tất cả biển báo một chiều ở hiên nhà không?)

- No. (Không).

- Should there be a traffic light sign at the school gate? (Nên tất cả biển báo đèn giao thông ở cổng trường không?)

- No. (Không)

2. Make some of these traffic signs of your own out of paper, cardboard or other materials. (Làm vài biển cả báo giao thông bằng giấy, bìa carton hoặc vật liệu khác)

Các chúng ta có thể làm những biển báo sau:

“Go” sign (Biển báo mang đến đi)“One way” sign (Biển báo một chiều)“Stop” sign (Biển báo ngừng lại)Traffic light sign (Biển báo đèn giao thông)“Speed limit 50” (Biển báo giới hạn vận tốc 50)

3.

Xem thêm: Giải Bài 19 Sinh Học 10 Bài 19 Lý Thuyết Sinh Học 10 Bài 19, Lý Thuyết Sinh 10: Bài 19Xem thêm: Phương Pháp Siêu Hình Thống Trị Trong Triết Học Ở, Siêu Hình Trong Triết Học Là Gì

Show them khổng lồ your group or class và say: (Trình bày chúng mang đến nhóm của bạn/ lớp của người sử dụng và nói:)

What it is? (Cái gì đây?)What it tells people to do/ not lớn do, warns people about, or gives information about. (Nó nói mang lại mọi bạn thực hiện/ ko thực hiện, chú ý mọi người về, hoặc đưa tin về đại dương báo đó.)

Ví dụ:

This is “Speed limit 50” sign. It tells people not to lớn drive more than 50 km an hour. (Đây là biển khơi báo “Giới hạn tốc độ 50”. Nó báo đến mọi bạn không lái xe rộng 50km/giờ.)This is “School a head” sign. It warns people about children crossing the road. (Đây là biển lớn báo: “Trường học tập ở phía trước”. Nó lưu ý mọi tín đồ về con trẻ em đi qua đường.)This is “parking” sign. It means people can park here. (Đây là đại dương báo đỗ xe. Nó có nghĩa là mọi người hoàn toàn có thể đỗ xe sinh sống đây,)

4. Display your signs in the appropriate places in or around school. (Trưng bày các biển báo ở đều nơi phù hợp trong hoặc bao quanh trường.)