Unit 7 Lớp 12 Sách Mới Looking Back

     

Giải bài tập Looking back Unit 7 lớp 12 giúp những em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần pronunciation, vocabulary, grammar để sẵn sàng bài Artificial Intelligence - trí tuệ nhân tạo trước khi tới lớp.

Bạn đang xem: Unit 7 lớp 12 sách mới looking back

Looking back tiếng Anh lớp 12 Unit 7 được biên soạn với nội dung bám quá sát theo chương trình SGK giờ Anh lớp 12 new trang 27. Thông qua đó giúp chúng ta học sinh lập cập nắm vững được kiến thức, để học xuất sắc Tiếng Anh 12. Vậy sau đấy là nội dung chi tiết bài soạn giờ Anh 12 Looking back Unit 7, mời các bạn cùng theo dõi và quan sát tại đây.


Soạn giờ Anh 12 Unit 7: Looking back


Pronunciation

1. Listen và mark the stressed syllables. (Lắng nghe và lưu lại các âm tiết nhấn mạnh.)


1. In "1 "8"8"4, "G"M"T was a"dapted internationally as a "standard "time "zone.

2. The "U"S"A is "one of the "largest & "most "powerful "countries in the "world.

3. The "A."l. "robots will "help "humans to lớn de"velop a "more "powerful "memory in the "future.

4. "U"F"O is the "acronym for Uni"dentified "Flying "Object.

5. I "sent the "package "right "away because I "read the "acronym "A"S"A"P on its "cover.

6. "Thanks khổng lồ the "G"P"S I could dis"cover "where my "missing "car was.

7. "Let"s "get to"gether "next "Sunday at "7 in the "evening.

Xem thêm: Dàn Ý Thuyết Minh Về Cây Tre Làng Lớp 8, 9 Rất Hay, Dàn Ý Thuyết Minh Về Cây Tre

Vocabulary

1. Complete the sentences, using the correct form of the words from the box. (Hoàn thành câu, thực hiện dạng đúng của động từ)

1. Malfunction2. Futurists3. Life-threatening4. Exterminated
5. Operating6. Reduce7. Leading

Grammar

1. Circle the correct answers. (Khoanh tròn câu trả lời đúng)

1. C2. C3. B4. D5. A6. D7. C

2. Complete the sentences, using the active passive causatives. Follow the example. (Hoàn thành những câu, áp dụng bị động chủ động. Thực hiện theo những ví dụ.)

1. I"ll have a friend cut it./I"ll have my hair cut./I"ll get my hair cut.

2. I"ll have a worker paint it./I"ll have it painted./I"ll get it painted.

3. Why don"t you have the computer technician repair it?/Why don"t you have it repaired?/Why don"t you get it repaired?

4. Yesterday I had my brother fix it./I had it fixed yesterday./I got it fixed yesterday.

5. I"ll have a repairman update it./I"ll have it updated./I"ll get it updated.

6.

Xem thêm: Phân Tích Nhân Vật Tràng Trong Buổi Sáng Hôm Sau, Phân Tích Nhân Vật Tràng Sáng Hôm Sau (7 Mẫu)

I"ll have a porter bring my suitcase lớn the taxi./I"ll have my suitcase brought to lớn the xe taxi by the porter. / I"ll get my suitcase brought khổng lồ the xe taxi by the porter.


Chia sẻ bởi: tiểu Vân
tải về
Mời chúng ta đánh giá!
Lượt xem: 146 Dung lượng: 102,5 KB
Liên kết cài đặt về

Link tranhcatphuongvy.vn chính thức:

giờ đồng hồ Anh 12 Unit 7: Looking back tranhcatphuongvy.vn Xem

Các phiên bản khác và liên quan:


Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu xem thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới duy nhất trong tuần
Tài khoản ra mắt Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA