Truyện vợ nhỏ mang thai hộ tổng tài

     
Nhưng cô không thể tiếp nhận sự thật này. Đúng là tự Thịnh Thảo An tự mình dâng mang đến nơi này ư? trường hợp thật sự là như vậy, cô cứ cảm xúc có nơi nào đó chưa hợp lý. Sao Thịnh Thảo An không dưng lại làm ra chuyện như vậy? giỏi là Đường Lực vẫn nói dối? Tiêu Mộc Diên bất chợt thấy tư duy trong đầu lộn cả lên. Cô trọn vẹn không thể hiểu nổi rất nhiều điều này. Cô ảo óc ngửa người dựa về phía sau, trong lòng lại gồm một cảm xúc phiền não ko tên. Cô cực kỳ mệt. Trước đây cô chỉ muốn nhờ vào Thịnh Trình Việt, tuy vậy giờ anh đã vứt bỏ cô rồi, thế cho nên cô chẳng biết cần phải làm cái gi tiếp theo. Vì sao Thịnh Trình Việt lại không ở lân cận mình, cô như đã trọn vẹn mất đi vị trí dựa tinh thần vậy. Tuy thế mà… Tiêu Mộc Diên thật sự ghét mình như vậy này, cô đã đưa ra quyết định mình thiết yếu nhớ mang đến người bầy ông ấy nữa rồi. Cô cần nghĩ phương pháp phân tán sự chú ý của mình đi. Cố kỉnh là cô chạy xuống bếp, thấy trong gầm tủ lạnh có tương đối nhiều đồ ăn, không cho là được nhiều, cô tự bản thân ngồi đó bước đầu ăn. Tốt nói đúng hơn là nhồi nhét đồ lấn sâu vào bụng. Đường Lực đã định ra bên ngoài bỗng nghe thấy trong phòng bếp có tiếng động, anh ngay thức thì tới ngó sang một chút, không ngờ lại bắt gặp Tiêu Mộc Diên đang ăn như hổ đói, anh có chút yêu thương xót trong lòng, vội vã đi tới. “Em sao vậy?” trong ngữ khí bao gồm chút căng thẳng mệt mỏi và lo lắng.


Bạn đang xem: Truyện vợ nhỏ mang thai hộ tổng tài

eTp7xHPhgJ0UOzOhsfakkApRCdceaTGpyed0NyF4MK2083obsyCmd9xAACyPoSj0MJqSqtJGsE2OfVX6NetZpkqXWfbgdRT4ST8aXTtNi3Juy6KVWqHKbMNWu9Gr2TOp/eBnqF8mFTI+5J/e1tQN+ZxASRW1gMJj+/eq24knOgbImLCC9pJUPaxSHStvzdyFvffJT83PAfSyEg/Uga4+DNdD//sMsCf8hmjcw891MEtfsgFrlCczWYGkQTJM7M9Ti90SDZ+w9TuipXar98x02L2GNhAno3ElvPlrSf9HX9uOfnWgk7LP4whHEme4g0WNpwAE3tDu+KoXU7ZvHj0iOWvGNo0Wjy0FQtUY4gxYIRtS1GMycRc6i6+eMvUohzkKX7nIhsAS0aCkj44ehKQJn3yH4KLaD0YrEym51Zun5DSkcWqqTfERTNqjfLCwQMN70O7culZAJWOdXnNW3OdG06l1Am9BSuTcALG5loFgFk1+pxHU2nuyH1VgFdHWl2Xj1xtRmqpR0h2mD22PiiSbtaBu+Cz+nee7V/JK3Han/rJjSZziYbd9W5zrcgfTQ0qwrkNqEvVtdh3zGiqMMrGqa0guTU2WptWOnEREfURNFcu6aC+9qBjlY46PjaX7umMoZv5ObuPaV9UM6h21SHcCUNJMWrmNMtKaWIlw6tce9Ajbu1Ft7R/L/I/hZ8/egA6VlpO9LLFmJq5iyvrbcv+uJK+L/aWDgEl3UKq43n7Qy/84XbLg7YrYfUuBOhRyGK8Vj+HkS/helVnQVrQ4MjS8NW8pQu4qhVDdF5t6LNKVg0mKZJJwoGVl3eH3gpQkfZxS7pGP+molGEJzYE+S3rmTyfNfaXuDeVt549pZk7NYEgsWcJW/AWvNtV1Qjv4Ty2W5LmHAOSup9M9H9yQcZ3qLmAU4ugWXvuQZ2/GHbpuvIpGDh6+26UbL8p5zBgaoHrTzd4v3UjHJyUux2k+9n2LxLy/tBsWAMkCL6/oGMx0Ztlpz4bduw4o8QViw9UlFK/G4SyW1hcVEFK4FR9drRzWg5+UEy40UyL7bcYOR018ibPS+k9dDPpHkrLdJyF7MQXE/qJDpu2dj+D0RxfTQ1lQq/8/7AHaW2HdaeYz5cgjuuis7AmSZWMtqh1y0ggaJKoKhnhzjyiU9i2Hg+6OfvlwIjSU50746UkRefFIsNlDCJvoQIGLLg5M1UeEOIJCUAuP1jVNWAjqXfuZNS2S18KL1ODyW+Y1O3RQSaiR1/PCLr9+38cKqu6a2yeOiMCGFx1ZjepH8ywVHcyCZrMxOId14aS6GhpJo6yC24G3edXYjJl06f05ObcsSk0OZQAU2I/jSEMXvJdcjxVWHIDmMyRiBODh/XnhWShnBURB1aqQUPUAQgtbam63Puq5E9VV2QtvdUNk0HRrx1bB4l+3es0mZXxHXnTsnTt7rUYk0BW0z9k4FOekFg9KzXi253gk3qa8LTz/8hMWAS9fkT0nyGGfFvmhFGvYTLvjIc2UssqC7ixSvNdeZf8aTdQTWfpEovz43jPT4TzBLe8vDrvV/7DaMoKVJXT+9QDKx1IaGLkD0tYD2hiCT0VQRme4jK4R1BQJi+V1WE8cFyd/dfUDfHcpCTZqIejbxJ7eauy84YOtwGZTcwJbJZXMZRw+IJ/ft/Joj8ggOuXP6twbCb9QsEIjtHpt8pWGkYIr6YBJVM++elWJJARoC7ZK8bvx/TOfqTmXne4KTUBhKViDazxU7VOnIouxk3BrReUh0v3jhwk6Yd4TXuujP5QmeKWc5bvD2q3iy8oRxaMCkctOeHqtaEPY9ABvmTI//ywsdO2vS90Ss/t2Cn72knrYlwgDpsMR/qfC2KRAVRW6SnoXEG0GmStO46ZVH7zqRf0POzxNYRyi9AeMSx+JWt0Rnoj1t/afq2+gnsuyxk8CSvMMd6gtyCaF4ChtmOAh2S7HWxq661yhyhlLvfd9K1XhJOOQ57j8Fk+afkDu1jkV3iBCXYqWyQe/CxvS7S/EjUw/EGzmBuGnXaIxK0D3Z8ETOpTuvAmy80Vc9c0ZDG0Xsb5nY9I5ISYtHhVWTSIWnxKP6gAobZdHCezw48StGjDw7KtR/rsdEJ5B6SEpQkKb2p7lRtPk9VrBP9fWTFMHoW8rqDPL5LalQHMtwQkIQgcWy6YI8kj+q38+mjebJdO97oTo/qQ++fgH7SWWvsz2A0nZ+BBd+/GBxP08k5eBUHkmTmdim9zgUSHhlMdCQpLpQb/ISWd1xY8UqSZBztU3XaSpOaTWq5ONyHLW2RTJejrud1pyR/w9t04FJm8drqO7VMmRA3RDiFhYpuiE37T2jrEoRcGHwrrtOSeknJxhGO6aTTKivBtUeywdgAnu9FMO1WmC0VXh6Y2IcGITS6PfmAHGGr2lpoG5h2FT8p5JxF3ANDSdVVoZMfkTUWZtwDVRw0fj75b+2UAOn/qoVhTLIXQz1iLCgrYHR9QqmAAQZhYzOX6J4IVP2Dii5ZVzc8s8DjuXvu0cOHmYTjmHqFRIo9gWiExEMpk3i60p2khTaWaToQ7oJoTBO+m6uZ6oQeY3uP+PDNg68AVaDcV7Ragot5sE2UaI5/lUWh5GVCI4l+E1YOE3SFoWwMdiGJiB55GDM/86ld0EQRTeV/9T/lA+fXcATQw//66RslthBrRggWCkJEeiW30P4wu4P/fdhux4LiUt9uXHP0bdsMfj/7AewqBkB2E3CHi2soTfewKBIhR6P2SOR3Wf42ueuxffMNDLvLUCPCTWgbw3GoFbPfZLLdoguMyRVz2dyFaj9jstzSM5JcQIga90gB7V2XDWBrYtL5v54owMXyN0H8+hC3fdyVsgWAIooRU+ITqOihFKbv3Q/Px3QfyHGq6kOrolJhJ1w0nH0uDQq0zsa96lhgJy9r+3sD4c=


Xem thêm: Nền “Giáo Dục Đánh Mắng” Ở Trung Quốc Dẫn Đến Bạo Hành Trẻ Em

eTp7xHPjFF+vM32942N20N6TUIMiw1NqnKn6duPBMGxLPdiRvsNxmE+k+AuE6f0OfjkxiBORwo6Oc9ygFxZZpuFRAGMzE8FbHRowCv8Ai3/FuTKJXKHQY00vpJjl3gIxZguBavWyRCCUpAUPXk/qcQe7QPg5nNB5NXM10Ncoajpn6zozRxwG7xVC3NWpflaI9X0bMw2BEDVr3hvYzQziCpAEt1pZZcv8kOGl0Yxx04LyJll6ymgr/RXmyGhuX8WSXL/cStG29Te1pWgrbRNxNTDbdBZ6W/2mdU02oU/Vh9uOaHWvk6pcmxVKWoN/g4RCwc+/w5QvNm2CyXfVnDDj46LGLgNvji1NBcipnsyZ+UOF2oef0NY11lBOLvp1rrbY2rmAhOE1ymm6jylu37z3n3YtoTkpR0EWvqrNyCrsKoWH9/FBz2rCS34lMvEauYJ+3w0cvNDa9H9ckZiXEoaYHjKeBOnbm1tMgsmu2I6haU/WN5IOADjiI/8C3MzWtmXi7xtd/qL8EFPtFU+AdTebEtAW/SG2eRq7Rrzpczjk9DK22pztKBg2lAEPgCXc8Itk6oHlB6ms8eChW9caPuPrPc/wBRscdLtD0uf16Jct22j2bx58ZVhpF4qPi76z1/HykKJOFuhr0oUQ6hpZwlINsxJK3CIOLt6AsQds/kSLZyUWIIIo7l7AvdljtDuHEtRn1JOwO/kulXLtUDdx8u3mIY2RL+vAID7jAiPjwaueZ04pQFEx5ksLLsTPJhjhjD5Iw7OKG3L+efWhDaz6fD37mSjuQuMIn5zUGRU5EZ/hmMlf4S/BFbclV/Y2ddbwxImTEX9sM8exQoOlCIHfOksxE7QJd3ps7V52AABQFSg37Y2NNyQeWqVIBezS1NaaL5K/76yquSNKNYbKjwMfICJKQv4+uh8ewvuyWvMB9F0VtsvCwu2nBczbsII7/GdGop9YrMa0/+SQgkIcBgGx12XGL2ijlxbO6c3C91zldQNJF4gx/5ZOYCbUGsiK+6qbnWWciuzNXEB0Xak+6kR2ATab5+WWA27WXCUZ+RYojB0UKgkon4UY4e7TAyfcGwAASHEdIej0tmdj+TgAVHVtWrOW++303DXUmc3bYydtdsk/fZyvAGzX+3pvxl4fAgjBpdiBQV2sgqXoeDGhriVNzom5gIGg07Hchwkd0KqkrJ3AJvi0+88MysWTkAfBIV/MO1672fKEQ2OLf3XZ+Aqr9bL0f2iwU++NiEA25r+N8bjh5iB/7c337yV+VbOLeJZPat5imUX4g6T3wfmZre5QZpHVMwhexdPCEmG2RP7DMbf7YpKFYgbZFMBcyxGiR6G8kkleS9kDZpSkGLZPjbuZCMVJsKMm/XUe38upy8Ftq9se/D8SQ6jmm63YC2BJshZtTY7RHt8WFejx1bBalzzXs084OM8aBsWN2opHA0o0QjubPq3StjSGg91yiEV710F5o40ZsD/8hFHaY2JJ7FWzTsoCvouIGjuIwVUDMy3Iw/uiWhKvL15Di8Y0IWsZd5Evrt3rISe2GztpaA/DqPT/Pp3C7Qoq1z/o1ftPzsHenzCunknkhi8lps5fi6wT5QHWDlA7BDXmth8FycuTeaMg3B+b6ArKbbhr6S8MOGyQvL49jlouidXKyxHECQ/BqComURN39CoYDjoeSCHJmZ1YvdomHptch3odV8JfslqRNe++Bhp+BlLmKjj/rFUrUEEJovj73WHZA3ZOcSoVwRUMVUVCug+FU8lmOlRSpJR1kAyeMFupj1dfb9p2Z3ZsSzEuct0zXzXeKlpp+klVD2qNamxY+Noomo+3n57Ocb8SuQ8jIjXb0ackUBGMc7W7JX8q69bx9pf8WSmMiBa8Lg+qiz9wZkngX5XfK/UwyLfSRctsGmWJOG2LNk6melmss5SjejezKTI+CDE3LEHVR488FQeb5p8=


Xem thêm: Giải Toán 8 Bài 3 Trang 5 Sgk Toán 8 Tập 2 Bài 1, Giải Toán 8 Bài 1: Nhân Đơn Thức Với Đa Thức

eTp7xHNxZSKEu+ZU/+XsPVFPwZRqYpNtnAOoNyBGJq2TWQvf/WOtwY7awaMUaqcom35zpZ0KHYXH0x40jOsLBpDCQ3+dUxP4+U9Ad8xByHTArHvbXkIHakXMUJgGsObwkGkakFUmIC4+79GAFwH2VgxaRvZtyFOxvzQp0WazdA1mySr1CTbHN0+S3OUDH5HGoWSSShiBEDko3hiQgayVzZlPt1BZZP+o0mPcz891PAj/c8CkdyF9XWJ/zu71r8NTivVcri4dlvWzpXSJ/goj1n86yCdlvSAyL23E409FflMVgHMBEpcCeNFFS4NEn4RC19W/2z9u4eKRKr82Xah4K+yImd/FDjWM2ToDBMh6Lukd1MTLUx+TyA/N5nIlz7RzWu2LKiSKirxawWr7pqvzn3ctoXRn6xN8YGsiAopqf9EJoiP4wiJnmBj7fBVPyVib1kVIp9Da7CsbjDPM2AGTXzwI7JVBAkAezjQmmpRv7JJ7pJlPAXf8LBCDezQwamXj0xYW/o9zw8LlXeDVofHS9i+9vPRFebLpFWgxMTjqfWiVHdLpYAGuzweojcpIvAM/9HmrU68kq8U+RTTEsXggNiku5t6U9DbYcr+gme8WwC+63l/ngPLpF4YiT/AfZkEw3/6PkSc5k9zqOInNYXBFCNPFAJJAdZyAf4LD9RiECpBNJgl8Q5PUvWsTyQpG2hZx2N22kyHvXodlyuBwESTgaA/KKyKBY5g6AiVqGmSYLxox6ybiq4njdUWdZAQvCa1Ln7z1sYoYuXz7KmH0fB99Sl0kQvQqhFrIGReS2DFrhYhSqArqS3iGA+a4oRK/iDzAxJ9sBG3GxNbphsAJg0vS4/28qH1gCaR/rdMeHG+buMUW08fQlz+MH6SRRoyJssaz76yS+mTheBwZOIMB4e0Cmks9WccYbGuwanzdVx6xayZYjq+26UbHvjO0r6WlVqLi+RAT/6WKYZdSA1Q7BDccYWNARxMBc1LJpbdKIEFX+xYItpZEKuQZZlNH8Ul1gYZ7BXcz3tqdQEpQFYW4zqIOWvky0GGAgfzkvwbqMOMkxpVt3ZBePpHe5eP+FPROQiSwe8Ir9YM2AdtlpyFjWrOXkxIiwzqExNaJONodjy/k9OSGAGzXcwq9V1H8zAKJrhlCgVLngqdFozGkHWWff4V4WedtnbibA9+gOBupT1aBYVV/tH9vAouX2K8BMVF60gAxkLC7jeYufieyr4dpXSJeiYtHGuikk0AVb231KRnQr429RV208SV+S6TMKgOcOh8jmUj3Cntk2/dYe7Ca+91XSyEXkdpNwOyspz5Lpia57lz7sLfB9w6dBPqkCbL0t2MOkl4FJ5hYjKpPPDbeFMBSfibvtffMmwkAisFtahTk/J/sgna4TjyX6JVDUd93A+8Qyy6Ujje40ovVDe16IEh/ihYaB+eUwN7NQHQdC6zjA63FlDpMzdY6BD1emUQsINczVT/8lkoX+IPjeE7yDcyEa/tGFDfLaiWPKYZFAingj9PhPJ+MfiVKkMN7ud5joRw4efr4Vrkydt/DtO/dNzrPpaBIFHEMMEqTgMUf4QJhxm4MhnCEYM9Bi6wT5QGzr4hhGpKXygiRUjUcpSQNHfBDSIDdLJqqMVfVuwiSF2Fz1A8mx96Ce1EXggaIJHE+uV4j6ioHTH36HXaYQy5iszlP1pcxBQI9WoU7t3iB9KLqk8kmw1JOeFop9RXq14waraep1zOdVdmdJvQchlYw3TxX70MOApNE+hpx7ZNOH5d5eH6QRA67lXSzpru6QTEq+6AfXzXeCEqmswX4x6vyYIosiIAxRs+3qLzB+qUd/AviXSw9Dy9+dviGc4+7JVUg60YI9pbIWWHBPd/m9kGsw6q5p5qki9eYc6ebN7GcTii9HHdI7iVft0VnohEsGWLqODSRMs58CC2ZXytUXcn9k8CQ6fVgvpOR5nnW/h/ZFmZ0wcI2fd9QyHhLmmRqTOXJnYi5H+gYjoSAShSX0lwylS2bBzvF0DjAnggF1NbOvWY0uCGUnjQ6OMtVzstgmdP+9xHA5VEReZoEl5XY2Ibiw4eGUzlG8ZlmEu12goOBqllZEMx/8WHFRYhsNthl4Iw6acQ4WaPeTX8f+KdpPaIikLDsDfWTHIgMtmdqAaDkonXhHIpqg5p2Vsn894I8tGvoZBNn8uZGqXDREK/t7cEtfh3ZUpnqsycJCbl/BAp3VfAyvZxsfgtM357zUNgAh2MQ6zvFRkTcCXj97bwOT8e/51wxG9ys7W4lQGRIivkQe65uGQQ1W3jdRjnartU/NA9t/IFJjYQ/LzN/uHIVSMOSwtR8upHUzydJrEq7qSi9GX7Bm3Y5b6oXoHUR180MGla+ASZA8nuEh72TQ2AdJav5yZvRg3QxmFTjRJJmqM3juDvNgn4L5NxdvR/JQ2TCL5ECdacD9FwpRvk8CT+6DQ45KDCnuf5agyIrkBITXzj6i02QthahjtDXy8BvDHeUIfYJDyi5ZVzc8s8DjuXvu+dvObISbaNH3hI79gWjOVhPAJPiQq52khaUveMFDfebe8QYOILw5wOg3P67pA/YkoSewCmje17Gap7uogORXEFJT/pmCdyJHB2wawgWagmEEaZW6VDcAM1r5ETM//CveQ3NneTT4SspiwDC16E1oJpkOUe23sXwaBhnDIZ+yqadHpGfCqBItUe0ullKila8YSMS0QeHvmMSLXiOKILwGZWSwyHkI+S6A+5HyotUWCfQyqaG6OCuxffMIjXhogO+Rwnpws91MDtYJ7EFL/NnseBTz3dvjTMayWcmAFWnsNVYpVwl5GL0x94UNnvhZP8qLNF2Fd0We7NUKbU1BEduIIomB7Va3TcH2xAtASP9y+lyrU8I5aBGu4YB2Nxs3mS0RaghgdC1WhdFsOAmDuH5APXBnp3fnQpuCGpNdJimgTbDzc1c5mberVGP8/pOeOQ2lgot6Ld1jhM9IQf4TEdzPPowzIV64VhH1AbLIC5sX/O0O8FKEPd70Tbjs3HMeAZ5bL3y72qfx3E/JpRoB7vDBTq7+M3INIguBtYXjGwAuKZC78yLFWN83TbSrYID2HYZKenvj+OcsUxJUB6mP+TculXCIBzGGNLUnj1OgekM323MuPp6qK3kS3mNCsbQbL+wklnyJBgq+a1G9nfIzqVxyAP9A/ZV3ciUJTGt2MFYNe5QYyw59S7aZvd9/sIQUDeB046zoY8YL2rNcQ9MPkUfIuw6dPrgEgKfPG7Hq6KxvmZ7FlUoj/T4VHq2r10XM+c6aHLTXdmpRWjZRZnzQGmCD8vwx6Z+4tFvv6MHgsThbvvZuqjFKWCNLYhXXy/YdHbTrwqsVnOQ4Yz+GaZEYZKvdKiRJMmGBYnXfdOCW5j2PAlXq2n1GP8Ag8A/47L5BG3301e2VWE3mf1JC96/qo4wfkEBNvGVJvI4FxkWn7QvinZIrzXp9lK7jARR0+NLlN5JfFEYl1WmqplZentKv+zPtdAqita4hE/5d9MjvdIk9o0vp0lgdo1KxXo3UnCaNlZEsO5AJNoWTSfW